Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.

dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. ZUT

Profesor uczelni - Kierownik

e-mail: malgorzata.ozgo@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6774

2.

prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak

Profesor

e-mail: wieslaw.skrzypczak@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6770

3.

dr hab. inż. Alicja Dratwa-Chałupnik, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: alicja.dratwa-chalupnik@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6772

4.

dr hab. inż. Katarzyna Michałek, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: katarzyna.michalek@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6773

5.

dr inż. Agnieszka Herosimczyk

Adiunkt

e-mail: agnieszka.herosimczyk@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6776

6.

dr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: adam.lepczynski@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6775

7.

mgr inż. Marta Marynowska

Samodzielny referent

e-mail: marta.marynowska@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6769

8.

mgr Weronika Medeńska

Doktorant

e-mail: weronika.medenska@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6771

9.

mgr inż. Aleksandra Cichy

Doktorant

e-mail: aleksandra.cichy@zut.edu.pl

tel. (+48) 91-449-6771

Czytaj także: