Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2017 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

 

  1.  Kalisińska E., Łanocha-Arendarczyk N.,  Kosik-Bogacka D., Budis H., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasińska J., Cieslik L.,  Popiolek M., Pirog A., Jedrzejewska E. (2017): Muscle mercury and selenium in fishes and semiaquatic mammals from a selenium-deficient area. Ecotoxicology and Environmental Safety 136, 24-30.  
  2.  Szatkowska I., Jedrzejczak-Silicka M., Dybus A., Wiszniewska B., Udala J., Zaborski D., Wójcik J., Stankiewicz T., Proskura W.S. (2017): Expression profile of the SOX9 gene in the tests of sexually immature and mature male goats (Capra hircus), and its potential influence on postnatal  testis development. Veterinarni Medicina, 62, 2017 (05): 253–260 
  3.  Stankiewicz T. (2017): The relationships between transforming growth factors ß and free thyroxine and progesterone in the ovarian cysts, preovulatory follicles, and the serum of sows. Archives Animal Breeding, 60, 131-136.
  4. Kosik-Bogacka D., Lanocha-Arendarczyk N., Kot K., Ciosek Ż., Zietek P., Karaczun M., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasinska J., Kalisińska E., Pyzia J. (2017):  Effects of biological factors and health condition on mercury and selenium concentrations in the cartilage, meniscus and anterior cruciate ligament. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 44, 201-208

 

Inne prace w recenzowanych czasopismach

 

  1.  Balicka-Ramisz A., Laurans Ł., Jurczyk P., Kwita E., Ramisz A. (2017):  Gastrointestinal nematodes and the deworming of mouflon (Ovis aries musimon) from Goleniowska Forest in West Pomerania province, Poland. Annals of Parasitology 63(1), 27-32.
  2. Kot K., Piekara J., Kosik-Bogacka D., Łanocha-Arendarczyk N., Budis H., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Ciosek Ż., Kalisińska E. (2017): Selenium levels in organs and tissues of domestic dog (Canis lupus familiaris) from the northwest area of Poland. Pomeranian J Life Sci 63(1), 31-34. 
  3. Juszczak M., Uchwał P., Stępkowska P., Tomza-Marciniak A. (2017): The evaluation of efficacy of Valbazen (Pflizer) in the treatment of gastro-intestinal tract parasite invasions in beef cattle of West Pomerania.  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech.  336(43)3, 53–58
  4. Mituniewicz-Małek A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Bąkowska M. (2017): The Content of selenium in cow milk from milk machines in Szczecin in zccordance to a season. Acta Sci. Pol. Zootechnica 16(3)  53–56
  5.  Seremak B.,  Felska-Błaszczyk L.,  Opieka P.,  Wojciechowska A.,  Taraska M.,  Czapla D. (2017): Wzbogacenie diety preparatem drożdży chelatowanych selenem oraz witaminą E i ich wpływ na wyniki rozrodcze samic norki amerykańskiej (Neovison vison) w chowie fermowym – Supplementation of the diet with chelated selenium yeast and vitamin E and their effect on reproductive performance of farmed female american mink (Neovison vison). Wiadomości Zootechniczne 3, 9-13.
  6.  Felska-Błaszczyk L., Boniek M.,  Ławrów N., Seremak B. (2017):: Szop pracz (Procyon lotor) – gatunek inwazyjny obcy w faunie Polski. Charakterystyka gatunku, wielkość populacji i mechanizmy inwazyjności – The raccoon (Procyon lotor) – an invasive alien species in the fauna of Poland. Characteristics of the species, its Polish population size and mechanisms of invasion. Wiadomości Zootechniczne 3, 24-35.