Działalność dydaktyczna

Działalność dydaktyczna

W Katedrze realizowane są następujące przedmioty:

 

kierunek: BIOLOGIA

Studia I stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

 • Biologia rozwoju
 • Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierząt
 • Podstawy biotechnologii

Przedmioty obieralne:

 • Podstawy racjonalnego żywienia i dietetyki
 • Dobrostan zwierząt

Studia II stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

 • Parazytologia ogólna – wszystkie specjalności
 • Skażenie środowiska (chemiczne, biologiczne, fizyczne) – wszystkie specjalności
 • Diagnostyka laboratoryjna – specjalność: biologia zwierząt

Przedmioty obieralne:

 • Biologiczne metody oceny stanu środowiska – specjalność: biologia zwierząt
 • Parazytologia weterynaryjna i profilaktyka – specjalność: biologia zwierząt
 • Ochrona i rekultywacja gleb – specjalność: agrobiologia
kierunek: BIOTECHNOLOGIA

Studia I stopnia

Przedmioty obowiązkowe:

 • Biotechnologia w rozrodzie zwierząt
 • Inżynieria komórkowa w rozrodzie zwierząt
 • Podstawy biotechnologii

Przedmioty obieralne:

 • Wybrane metody diagnostyki laboratoryjnej

Studia II stopnia (magisterskie

  Przedmioty obieralne:

  • Skażenie środowiska a zdrowie człowieka
  • Biologiczne metody oceny stanu środowiska
  • Metody molekularne w diagnostyce i profilaktyce chorób pasożytniczych
  • Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotyków
  • Parazytologia ogólna
  • Dobrostan zwierząt
  międzykierunek: BIOINFORMATYKA

  Studia I stopnia (inżynierskie)

  Przedmioty obieralne:

  • Ekotoksykologia i analiza migracji substancji toksycznych w środowisku
  • Ochrona środowiska
  kierunek: ZOOTECHNIKA

  Studia I stopnia (inżynierskie)

  Przedmioty obowiązkowe:

  • Higiena zwierząt i profilaktyka zootechniczna
  • Rozród zwierząt

  Przedmioty obieralne:

  • Ekotoksykologia
  • Dietetyka weterynaryjna
  • Metody diagnostyki w monitoringu procesów rozrodczych

  Studia II stopnia (magisterskie)

  Przedmioty obowiązkowe:

  • Biotechniki w rozrodzie zwierząt– specjalizacja: agroturystyka, specjalność: hodowla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, hodowla zwierząt gospodarskich, ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Dobrostan zwierząt – specjalizacja: agroturystyka, specjalność: hodowla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych, hodowla zwierząt gospodarskich, ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcych – specjalizacja: agroturystyka, specjalność: hodowla zwierząt gospodarskich, ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Higiena i profilaktyka w hodowli zwierząt amatorskich i laboratoryjnych – specjalność: hodowla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
  • Higiena środowiska – specjalność ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Profilaktyka i patologia rozrodu-specjalność: hodowla zwierząt gospodarskich i hodowla zwierząt amatorskich; laboratoryjnych; ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Podstawy diagnostyki laboratoryjnej – specjalność ekologia i profilaktyka zwierząt

  Przedmioty obieralne:

  • Bioinżynieria embrionalna- hodowla zwierząt gospodarskich
  • Higiena i profilaktyka w hodowli zwierząt amatorskich – specjalność ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Higiena w skupie i obrocie zwierzętami oraz produktami poch. zwierz. – specjalność ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Rekultywacja terenów zanieczyszczonych – specjalność ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Substancje antyżywieniowe i szkodliwe w paszach – specjalność ekologia i profilaktyka zwierząt
  • Rozród zwierząt wolnożyjących-specjalność hodowla zwierząt amatorskich i laboratoryjnych
  • Podstawy utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych