Historia Pracowni

Powrót do stajni (fot. Angelika Cieśla)

Historia Pracowni Hodowli Koni i Animaloterapii jako samodzielnej jednostki rozpoczęła się w 1990 roku, kiedy to powołano Katedrę Hodowli Koni. Wcześniej jednostka należała do Katedry Szczegółowej Hodowli Koni a następnie do Zakładu Hodowli Trzody Chlewnej i Koni. Do 1971 roku zajęcia z przedmiotu "Hodowla koni" prowadził prof. dr Jan Grabowski, autor szeroko znanej miłośnikom koni książki "Hipologia dla wszystkich". W latach 1972-76 zajęcia prowadził mgr Jan Jaworowski, wieloletni inspektor Związku Hodowców Koni w Szczecinie. W 1982 roku został wydzielony Zakład Hodowli Koni, którego kierownikiem został doc. dr Jerzy Fedorski. Po jego odejściu z Uczelni w 1988 roku, obowiązki kierownika pełniła dr inż. Jolanta Janiszewska. W maju 1990 roku powołano Katedrę Hodowli Koni, a jej kierownikiem została prof. zw. dr hab. Krystyna Tomaszewska-Guszkiewicz, która przyjechała do nas z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu. Od grudnia 1988  do czerwca 2005 roku Katedrą kierowała prof. zw. dr hab. inż. Jolanta Janiszewska, a w latach 2005-2010 kierownikiem Katedry był prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Pikuła. Katedra została przekształcona w Zakład Hodowli Koni z dniem 01.01.2010 roku, a na kierownika powołano dr hab. inż. Angelikę Cieślę. W związku z mniejszą liczbą studentów w kolejnych  latach i ograniczonym pensum dydaktycznym konieczne było przekształcenie Zakładu w samodzielną pracownię. Jednocześnie poszerzenie obszarów badawczych jednostki o wykorzystanie psów w dogoterapii oraz zoopsychologię  zaowocowało zmianą nazwy jednostki na Pracownię Hodowli Koni i Animaloterapii.