Biblioteka

Biblioteka Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt mieści się przy ulicy Klemensa Janickiego 32 w Szczecinie.

Godziny otwarcia Biblioteki WBiHZ:

  • poniedziałek - piątek 9.00-15.00
  • sobota zjazdowa 10.00-14.00

Biblioteka dysponuje bogatą kolekcją książek i czasopism z dziedziny nauk rolniczych i przyrodniczych, a w szczególności dyscyplin naukowych z zakresu zootechniki, weterynarii, nauk biologicznych oraz nauk pokrewnych. Profil tematyczny zasobów dostosowany jest do potrzeb kadry naukowej oraz do kierunków i zagadnień poruszanych w toku studiów na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

Księgozbiór Biblioteki liczy ( w 2018r.) 6318 tys. wydawnictw zwartych (książki) oraz 3873 woluminy wydawnictw ciągłych (czasopism). Aktualnie Biblioteka prenumeruje 52 tytuły czasopism z zootechniki, paszoznawstwa, hodowli i chowu zwierząt domowych oraz gospodarskich. Można u nas skorzystać m.in. z takich tytułów czasopism jak: Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, Biotechnologia, Gospodarka Mięsna, Hodowla Bydła, Hodowla Drobiu, Hodowla Trzody Chlewnej, Konie i Rumaki, Łowiec Polski, Pasze Przemysłowe, Przegląd Hodowlany, Pies, Pszczelnictwo, Wiadomości Zootechniczne i inne. Posiadamy też zbiory czasopism z zakresu chorób zwierząt i ich profilaktyki np.: Lecznica Dużych Zwierząt, Medycyna Weterynaryjna, Magazyn Weterynaryjny, Weterynaria w Praktyce, Weterynaria w Terenie, Weterynaria po Dyplomie, Życie Weterynaryjne.

Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego, które czytelnik aktywuje zapisując się do Wypożyczalni Głównej Biblioteki ZUT przy ulicy Ku Słońcu 140.

Godziny otwarcia Wypożyczalni BG ZUT:

  • poniedziałek - piątek 8.00-18.00
  • soboty 10.00-14.00

Podstawą zapisu do biblioteki jest Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), pełniąca jednocześnie funkcję karty bibliotecznej.
W Bibliotece ma miejsce wolny dostęp do zbiorów książek i czasopism. Księgozbiór podzielony jest na kolekcje tematyczne i podkolekcje tak, aby czytelnik szybko odnalazł poszukiwane pozycje. Najstarsze zbiory Biblioteki WBIHZ znajdują się w strefie magazynowej i są przynoszone przez bibliotekarza na prośbę czytelnika. Biblioteka dysponuje 14 miejscami dla czytelników oraz 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i zasobów informacyjnych przez stronę WWW. W Bibliotece WBiHZ studenci mogą również skorzystać ze skanera i drukarki.
Na stronie domowej Biblioteki Głównej ZUT w zakładce „Bazy danych” można skorzystać z dostępu do 30 baz ogólnodostępnych i licencyjnych. Dostęp do baz z domu wszystkim pracownikom oraz studentom ZUT zapewnia wirtualna sieć prywatna (VPN).

Najczęściej wykorzystywaną przez studentów WBiHZ bazą w języku polskim jest baza AGRO. Baza ta obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka. Zasięg chronologiczny bazy datuje się od 1992 roku. Drugą bazą często przeglądaną przez czytelników jest SiGŻ. Jest to baza zawierająca opisy bibliograficzne, a także streszczenia artykułów, czasem z dostępem do wersji PDF. Zakres tematyczny obejmuje rolnictwo, technologię żywności, gospodarkę leśną (niedrzewną). Kolejną bazą, z której równie często korzystają nasi czytelnicy to Ibuk Libra,  czyli baza elektronicznych wersji książek publikowanych przez wiodące polskie wydawnictwa naukowe i akademickie, a także serwis anglojęzycznych książek Ebook Central. Równie chętnie wykorzystywane są dwa anglojęzyczne czasopisma Nature i Science. Z bazy NCBI korzystają czytelnicy poszukujący materiałów z zakresu biotechnologii, biomedycyny i genomiki. W ramach bazy NCBI można również przeszukiwać bazę artykułów medycznych PubMed Central.