Wybrane Publikacje Katedry Rozrodu Zwierząt (w latach 1999-2009)

Lista filadelfijska (prace z IF)

 • Udała J., Błaszczyk B., 1999: Wybrane mechanizmy regulujące sezonowy przebieg procesów rozrodczych u owiec i kóz. Med. Weter. 55(11): 733-736.
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2000: Apoptoza w atrezji pęcherzyków jajnikowych. Med. Weter. 56(3): 158-163.
 • Błaszczyk B., Udała J., Lasota B., 2000: Wybrane mechanizmy regulacji regresji ciałka żółtego. Med. Weter. 56(5): 288-292.
 • Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., 2000: Apoptoza komórek gametogenicznych w czasie spermatogenezy. Med. Weter. 56(10): 639-644.
 • Zakrzewska H., Udała J., Błaszczyk B., 2002: In vitro influence of sodium fluoride on ram semen Quality and enzyme activities. Fluoride 35(3): 153-160.
 • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2004: Changes in estradiol, progesterone, melatonin, prolactin and thyroxine concentrations in blood plasma of goats following induced estrus in and outside the natural breeding season. Small Rumin. Res. 51(3): 209-219.
 • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J., 2004: Selenium status and GS-Px activity in semen and blood of boars of different ages used for artificial insemination. Reprod. Dom. Anim. 39(5): 309-314
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk P., Szymańska A., Szymańska-Pasternak J., 2006: Free thyroid hormones and cholesterol in follicular fluid of bovine ovaries. Bulletin of Veterinary Institute In Pulawy 50(2): 189-193.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Lasota B., Gączarzewicz D., Udała J., 2008: Saisonabhängige Veränderungen der Ovargröße sowie Konzentration von Steroidhormonen und Thyroxin in der Follikelflüssigkeit beim Schwein. Tierärztliche Praxis Großtiere 36(2): 99-103.
 • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., 2009: Plasma progesterone analysis by a time-resolved fluorescent antibody test to monitor estrous cycles in goats. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 21(1): 80-87.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2009: A study on the occurrences of polyovular follicles in porcine ovaries with particular reference to intra-follicular hormone concentrations, quality of oocytes and their in vitro fertilization. Anatomia, Histologia, Embryologia 38(3): 233-239.
  Inne prace w recenzowanych czasopismach

  • Udała J., Szatkowska I., Błaszczyk B., Lasota B., Seremak B., 1999: Badania wstępne nad przydatnością rozpłodową kozłów utrzymywanych na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 43: 476-476.
  • Udała J., Błaszczyk B., Baran M., 1999: Wpływ sezonu na jakość nasienia i wielkość jąder kozłów utrzymywanych na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 43: 477-485.
  • Udała J., Błaszczyk B., Marek D., 2000: Wpływ wybranych metod prowokowania owulacji na płodność i odchów królików utrzymywanych na fermie przemysłowej. Folia Univ. Agric. Stetin. 210(39): 175-180.
  • Gączarzewicz D., Udała J., Lasota B., Błaszczyk B., 2000: Kształtowanie się wybranych wskaźników oceny jakościowej i biochemicznej nasienia knurów eksploatowanych w zakładzie unasieniania zwierząt. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 48: 93-97.
  • Udała J., Błaszczyk B., Zdanowicz A., 2001: Wpływ selenu na wartość biologiczną nasienia buhajów. Folia Univ. Agric. Stetin. 224(42): 163-168.
  • Błaszczyk B., Lasota B., Udała J., Seremak B., 2001: Wartości niektórych wskaźników biochemicznych oraz temperatura i masa ciała koźląt rasy anglo-nubijskiej w pierwszej dobie życia. Folia Univ. Agric. Stetin. 225(43): 99-106.
  • Błaszczyk B., Galiński G., Szatkowska I., Udała J., Gączarzewicz D., 2002: Gączarzewicz D.: Indeks kariopyknozy w cyklu rujowym kóz. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 63: 201-208.
  • Błaszczyk B., Tarasewicz Z., Udała J., Żurawowicz J., 2002: Dobowy profil zmian stężeń wolnej trójjodotyroniny, progesteronu i cholesterolu w osoczu krwi przepiórki japońskiej (coturnix coturnix japonica). Rocz. Nauk. Zoot. Supl. 16: 15-19.
  • Szatkowska I., Udała J., Błaszczyk B., Dąbrowski T., 2002: Częstotliwość występowania chimeryzmu komórkowego u niepłodnych kóz rasy białej uszlachetnionej. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 63(209-215)
  • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., 2002: Zusammenhänge zwischen dem Cadium- und Selengehalt im Blut und Sperma der Zuchteber Bezung auf ihre Samenqualität. 21. Workshop October, 18th and 19th, 2002. Main Building of the Friedrich Schiller University, Jena. : 660-665.
  • Czeczott-Urban A., Czernomysy-Furowicz D., Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., 2003: Wrażliwość szczepów z rodzaju Pseudomonas wyizolowanych z nasienia knurów na wybrane antybiotyki. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68(2): 71-75.
  • Gączarzewicz D., Udała J., Błaszczyk B., Czernomysy-Furowicz D., Czeczott-Urban A., 2003: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne konserwowanego w rozcieńczalniku BTS nasienia knura. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68(2): 77-87.
  • Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Laszczyńska M., Krum A., 2003: Oxidoreductive capability of boar sperm mitochondria in fresh semen and during their preservation in BTS extender. Reprod. Biol. 3(2): 161-172.
  • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Udała J., Serafin A., 2004: Aktywność selenozależnej GSH-Px w nasieniu knura w różnych porach roku. 2004, Zootechnica 235 46, 39-46. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 39-46.
  • Udała J., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Lasota B., 2004: Zmiany stężenia steroidowych hormonów jajnika i cholesterolu we krwi kóz w posynchronizacyjnym cyklu rujowym. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 71-78.
  • Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Lasota B., Kęszka A., 2004: Koncentracja hormonów steroidowych, glukozy i wapnia w bydlęcym płynie pęcherzykowym w zależności od wielkości pęcherzyków jajnikowych. Folia Univ. Agric. Stetin. 235(46): 9-14.
  • Udała J., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., 2004: Seasonal changes in thyroid gland and gonad function in billy goats. Reprod. Dom. Anim. 39(4): 271.
  • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Seremak B., 2005: Transrectal ultrasonography and cervico-vaginal mucous electrical resistance measurements as an aid for the diagnosis of the ovarian follicular cysts in goats. The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar. Kraków, Poland 22-24 September, 2005.
  • Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., Stankiewicz T., 2005: Charakterystyka zmian budowy morfologicznej plemników knurów użytkowanych w inseminacji. Folia Univ. Agric. Stetin. 243(47): 161-172.
  • Błaszczyk B., Tarasewicz Z., Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Szczerbińska D., Romaniszyn K., Jasieniecka J., 2006: Changes in the blood plasma testosterone and cholesterol concentrations during sexual maturation of Pharaoh qualis. Animal Science and Reports 24(3): 259-266.
  • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2008: Wybrane aspekty dojrzewania oocytów świni w warunkach fizjologicznych i pozaustrojowych. Medycyna Weterynaryjna 64(4A): 400-403,
  • Błaszczyk B., 2008: Specyfika folikulogenezy i steroidogenezy jajnikowej świni domowej (Sus scrofa f. domestica). Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. 57(1-2): 157-163.
  Doniesienia na zjazdy i konferencje naukowe
  • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., 2008: Stężenie wybranych antyoksydantów w płynie pęcherzykowym oraz wpływ selenu na dojrzewanie oocytów świni in vitro. Materiały Konferencyjne V Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu: 103.
  • Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Seremak B., 2005: Transrectal ultrasonography and cervico-vaginal mucous electrical resistance measurements as an aid for the diagnosis of the ovarian follicular cysts in goats. The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar. Kraków, Poland 22-24 September, 2005.
  • Lasota B., Błaszczyk B., Seremak B., 2002: Zusammenhänge zwischen dem Cadium- und Selengehalt im Blut und Sperma der Zuchteber Bezung auf ihre Samenqualität. 21. Workshop October, 18th and 19th, 2002. Main Building of the Friedrich Schiller University, Jena. : 660-665.

    

    

  Publikacje różne
  • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2008: Zwyrodnienie cystowate jajników u świń. Weterynaria w Terenie 2(4): 33-36.
  • Błaszczyk B., 2008: Specyfika folikulogenezy i steroidogenezy jajnikowej świni domowej (Sus scrofa f. domestica). Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. 57(1-2): 157-163.
  • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., 2007: Sezonowe uwarunkowania rozrodczości świń. Weterynaria w Terenie 1(2): 17-20.