Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty i pracownie magisterskie z przedmiotów:

 

 • Anatomia i histologia zwierząt, Anatomia układu pokarmowego psa
 • Biologia ogólna
 • Ekologia
 • Pszczelnictwo, Produkty pszczele, Organizacja hodowli i metody doskonalenia pszczół, Apiterapia (w przedmiocie Ovo- i apiterapia)
 • Utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, Organizacja hodowli i metody doskonalenia zwierząt futerkowych, Amatorski chów zwierząt futerkowych, Chów i hodowla zwierząt amatorskich, Organizacja wystaw i pokazów zwierząt amatorskich
 • Zoologia
 • Agresja u psów
 • Psy rasowe, Kierunki użytkowania psów, Podstawy szkolenia psów, Organizacje i związki kynologiczne
 • Rehabilitacja psów, Profilaktyka aparatu ruchu u psów, Fizjoprofilaktyka psów, Pies w sporcie i rekreacji
 • Antropogeniczne czynniki a zmienność zwierząt
 • Filogenetyka i ewolucja psa, Embriologia i zaburzenia rozwojowe u psów, Zaburzenia rozwojowe u zwierząt
 • Łowiectwo, Zwierzęta inwazyjne w Polsce

  dla studentów kierunków: Biotechnologia, Zootechnika i Kynologia, stacjonarnego i niestacjonarnego trybu kształcenia Uniwersytetu.