Obszary badawcze jednostki

  • Badania żywieniowe, uwzględniające zastosowanie niekonwencjonalnych składników w diecie różnych gatunków ptaków, grup wiekowych i kierunków produkcji
  • Adaptacja bezgrzebieniowców użytkowych (emu i strusi) do warunków krajowych oraz opracowanie zasad utrzymania stad reprodukcyjnych
  • Prowadzenie lęgów jaj emu, nandu i strusi z opracowaniem techniki inkubacji
  • Badania jakości jaj, szczególnie ultrastruktury skorupy, w aspekcie embriogenezy
  • Ocena jakościowa produktów drobiarskich (mięsa i jaj)
  • Monitoring środowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem bioindykacji w aspekcie skażeń metalami ciężkimi
  • Ocena profilu gospodarstw agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim i dobrostanu utrzymywanych w nich zwierząt