Pracownia Drobiarstwa

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:

1.

Prof. dr hab. Danuta Szczerbińska

Profesor

e-mail: danuta.szczerbinska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6820

2.

Prof. dr hab. Zofia Tarasewicz

Professor emeritus

e-mail: zofia.tarasewicz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6821

3.

Dr hab. Danuta Majewska, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: danuta.majewska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6824

4.

Dr inż. Marek Ligocki

St. specjalista

e-mail: marek.ligocki@zut.edu.pl

tel.: 91-449-6821

5.

Dr inż. Mateusz Bucław

Asystent

e-mail: mateusz.buclaw@zut.edu.pl

tel. 91-449-6826

6.

Dr inż. Michalina Adaszyńska-Skwirzyńska

Doktorant

e-mail: michalina.adaszynska-skwirzynska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6822

Obszary badawcze jednostki:
  • Badania żywieniowe, uwzględniające zastosowanie niekonwencjonalnych składników w diecie różnych gatunków ptaków, grup wiekowych i kierunków produkcji 
  • Adaptacja bezgrzebieniowców użytkowych (emu i strusi) do warunków krajowych oraz opracowanie zasad utrzymania stad reprodukcyjnych 
  • Ocena lęgów jaj emu, nandu i strusi w aspekcie doskonalenia techniki inkubacji
  • Kształtowanie jakości jaj, mięsa, tłuszczu różnych gatunków drobiu pod wpływem czynników żywieniowych, środowiskowych i biologicznych
Czytaj też: