Studenckie Koła Naukowe w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

Studenckie Koła Naukowe w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

W Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska działają dwa Sudenckie Koła Naukowe: BIOLOGII ROZRODU i ZDROWE ZWIERZĘ

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BIOLOGII ROZRODU

Opiekunowie:

 • prof. Jan Udała - założyciel i pierwszy opiekun (rok 2001)
 • dr hab. inż. Barbara Błaszczyk

 • dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz od 2012 roku
  Tematyka badawcza

  Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z monitorowaniem cyklu rujowego samic, sezonowością w rozrodzie, zmianami w składzie płynu folikularnego i macicznego, pozaustrojowym dojrzewaniem i zapłodnieniem oocytów oraz diagnostyką ultrasonograficzną ciąży.

  Ponadto członkowie Koła włączeni są w badania realizowane aktualnie w Katedrze Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska.

  Osiągnięcia SKN Biologii Rozrodu

  • 2001 rok: I miejsce na 31. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie
  • 2002 rok: I miejsce na 32. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie
  • 2003 rok:

   • I miejsce na 8. Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu

   • III miejsce na 32. Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

   • III miejsce na 33. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR w Szczecinie

  • 2004 rok: wyróżnienie na 9. Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu
  • 2006 rok: III miejsce na 35. Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych AR.
  • 2018 rok: I miejsce na IV Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych ZUT w Szczecinie, Blok Zwierzęcy, część posterowa, praca pt: "Wykorzystanie metody ultrasonograficznej we wczesnej diagnozie ciąży u owiec", Ref: Ilona Cichocka.
  • 2022 rok:  Wyróżnienie w sesji referatowej na VIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, Blok Zwierzęcy, praca pt: "Obrazowanie ultrasonograficzne zmian w jajniku i macicy w okresie okołokoncepcyjnym u owiec", Ref. Naira Sargsyan, Ada Spera.
  • 2023 rok: II miejsce w sesji posterowej na XXVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i XXXIX Sejmik SKN, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Sekcja Biologia i Hodowla Zwierząt, praca pt: "Badanie ultrasonograficzne w diagnozowaniu wczesnej ciąży u owiec - nowe możliwości", Ref. Ada Spera, Naira Sargsyan.

  HIGIENY ŚRODOWISKA

  Opiekunowie:

 • prof.dr hab.Aleksandra Balicka-Ramisz(1999-2004r.)
 • dr inż. Agnieszka Cisek (2004 -2005r.)

 • dr inż. Agnieszka Tomza-Marciniak (2005- )

   

  HISTORIA

  Data założenia: 1999 rok

  W 2011 roku SKN Zdrowe Zwierzę zmieniło nazwę na SKN Higieny Środowiska

   

  Tematyka badawcza

  • Biomonitoring pierwiastków śladowych, w tym metali toksycznych
  • Biomonitoring związków chloroorganicznych
  • Diagnozowanie i zapobieganie niedoborom biopierwiastków u zwierząt
  • Parazytofauna zwierząt domowych i wolno żyjących
  • Profilaktyka schorzeń pasożytniczych
  • Ocena skuteczności leczenia inwazji pasożytniczych
  • Epizotiologiczne badania nad włośnica u zwierząt i metody jej diagnozowania
  • Lekooporność u zwierząt gospodarskich
  • Wpływ warunków środowiska na występowanie parazytoz
  Osiągnięcia SKN Zdrowe Zwierzę

    

  • Górski Tomasz (1999)-Ekonomiczne konsekwencje inwazji nicieni przewodu pokarmowego u trzody chlewnej- IV Miedzynarodowa Konferencja SKN , Wrocław - Wyróżnienie

    

  • Kłobus Magdalena (1999)- Wpływ warunków higienicznych na występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u drobiu- XXIX Sesja SKN AR Szczecin - Wyróżnienie

    

  • Kmiotek Anna (2000) -Badania nad parazytofauną oraz zwalczaniem inwazji pasożytniczych u dzików- V Międzynarodowa Konferencja SKN - III miejsce

    

  • Ewa Adamowicz (2007)- -Stężenie selenu u zwierząt wolno żyjących (sarny, jelenia, dzika) na terenie koła łowieckiego „Żuraw” w Przelewicach- 36. Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych- III miejsce

  W ramach działalności naukowo-badawczej koła wykonano szereg prac magisterskich i inżynierskich, które zajęły wysokie miejsca na konkursach na najlepszą pracę magisterską i inżynierską.

   

  Konkurs na Najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych organizowanym przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne w Warszawie:

   

 • Michał Bociarski - Włośnica świń i dzików na terenie woj. Zachodniopomorskiego w latach 1999-2001- wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Alojzego Ramisza - wyróżnienie

   

 • Sylwia Karwowska -Pasożyty wewnętrzne królików występujące na fermie w Bobrowniach- wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz - wyróżnienie

   

 • Katarzyna Żak - Parazytofauna przewodu pokarmowego dzików z terenu łowisk otwartych województwa zachodniopomorskiego - wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk - II miejsce (2006)

   

 • Agnieszka Mania- Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u koni pochodzących ze stadniny w Dobrej Szczecińskiej- wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk - III miejsce (2007)

   

 • Ewa Adamowicz - Zawartość selenu oraz ekstensywność zarażenia endopasożytami zwierząt wolno żyjących z terenu Koła Łowieckiego „Żuraw” z Człopy” - wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk - II miejsce (2008)

   

 • Ewa Konieczka – Występowanie endopasożytów u bydła na erenie województwa lubuskiego - wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz - III miejsce (2009)

   

 • Tomasz Bujak –Zawartość selenu u zwierząt wolno żyjących z terenu koła łowieckiego „Jeleń” z Maszewa- wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk - wyróżnienie (2009)

   

 • Paulina Anna Kobak – Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u koni z wybranych stadnin województwa zachodniopomorskiego - wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk - wyróżnienie (2009)

    

   W konkursie na Najlepszą Pracę Dyplomowa w Akademii Rolniczej w Szczecinie

    

  • Agnieszka Maciołek -Profilaktyka parazytologiczna zwierzat przebywających na terenie Wolińskiego Parku Narodowego- wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Aleksandry Balickiej-Ramisz - wyróżnienie

    

  • Ewa Adamowicz - Zawartość selenu oraz ekstensywność zarażenia endopasożytami zwierząt wolno żyjących z terenu Koła Łowieckiego „Żuraw” z Człopy - wykonana pod kierunkiem dr inż. Bogumiły Pilarczyk - wyróżnienie

    

  • Agnieszka Tylkowska -Występowanie endopasożytów u psów z terenu miasta Szczecina-wykonana pod kierunkiem dr hab. Bogumiły Pilarczyk-III miejsce

    

  • Berenika Klimek -Parazytofauna przewodu pokarmowego kur utrzymywanych w systemie przyzagrodowym w wybranych gospodarstwach z województwa zachodniopomorskiego- wykonana pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Tomzy-Marciniak – - wyróżnienie