Pracownia Pszczelnictwa

ul. Klemensa Janickiego 33, 71-270 Szczecin


 

 

Skład osobowy:
1.

Prof. dr hab. Bożena Chuda-Mickiewicz

Profesor

e-mail: bozena.chuda-mickiewicz@zut.edu.pl

tel. 91-449-6816

konsultacje: środy 10:00 - 12:00

2.

Prof. dr hab. Jarosław Prabucki

Professor emeritus

e-mail: jaroslaw.prabucki@zut.edu.pl

tel. 91-449-6818

3.

Dr inż. Jerzy Samborski

St. specjalista

e-mail: jerzy.samborski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6817

Obszary badawcze jednostki:
  • Doskonalenie metod chowu trutni i sztucznego unasieniania matek pszczelich
  • Wpływ różnych czynników i zabiegów na przyspieszanie czerwienia sztucznie unasienianych matek pszczelich
  • Zdrowotność pszczoły miodnej

 

Projekty badawcze i granty realizowane w jednostce:
  • Badania nad czynnikami przyspieszającymi czerwienie sztucznie unasienionych matek pszczelich
  • Zimowanie zapasowych matek pszczelich w zmodyfikowanych ulikach weselnych
  • Wpływ środowiska na płodność trutni pszczoły miodnej