Współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi

Katedra Genetyki współpracuje z następującymi krajowymi ośrodkami naukowymi:

  • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Zakład Immunogenetyki Zwierząt, Jastrzębiec
  • Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach k. Krakowa
  • Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy