Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

   Zdjęcie przedstawiające pracowników katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

Skład osobowy:

1.

Prof. dr hab. inż. Jan Udała
Profesor  - Kierownik

e-mail: jan.udala@zut.edu.pl
tel. 91-449-6740 

2.

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Balicka-Ramisz
Professor emeritus

e-mail: aleksandra.balicka-ramisz@zut.edu.pl
tel. 91-449-6790 

3.

Prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk
Profesor 

e-mail: bogumila.pilarczyk@zut.edu.pl
tel. 91-449-6791 

4.

Dr hab. inż. Bogdan Lasota, prof. ZUT
Professor emeritus

e-mail: bogdan.lasota@zut.edu.pl
tel. 91-449-6741

5.

Dr hab. inż. Barbara Błaszczyk, prof. ZUT
Profesor uczelni

e-mail: barbara.blaszczyk@zut.edu.pl
tel. 91-449-6742

6.

Dr hab. inż. Beata Seremak,  prof. ZUT
Profesor uczelni

e-mail: beata.seremak@zut.edu.pl
tel. 91-449-6744

7.

Dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: agnieszka.tomza-marciniak@zut.edu.pl
tel. 91-449-6792

8.

Dr hab. Dariusz Gączarzewicz, prof. ZUT
Profesor uczelni

e-mail: dariusz.gaczarzewicz@zut.edu.pl
tel. 91-449-6743

9.

Dr hab. inż. Tomasz Stankiewicz, prof. ZUT 
Profesor uczelni

e-mail: tomasz.stankiewicz@zut.edu.pl
tel. 91-449-6742

10.

Dr Małgorzata Bąkowska
St. specjalista n.t.

e-mail: malgorzata.bakowska@zut.edu.pl
tel. 91-449-6793 

11.

Mgr inż. Marta Juszczak

Asystent

e-mail: marta.juszczak@zut.edu.pl 

tel. 91-449-6794

12.

 Mgr inż. Nikola Sadowska

Doktorant

e-mail: nikola.sadowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6799

13.

Mgr Ewa Kwita
Doktorant

e-mail: ewa.kwita@zut.edu.pl
tel. 91-449-6799

14.

Mgr inż. Angelika Brzozowska  

Doktorant 

e-mail: angelika.brzozowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6795

15.

 Mgr inż. Paulina Stępkowska

Doktorant

 e-mail: paulina.stepkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6799

16.

 Mgr inż. Natalia Wojtasiak 

Doktorant

 e-mail: natalia.wojtasiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6795

 

Godziny konsultacji pracowników Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska
 
Obszary badawcze jednostki
  • Parazytofauna zwierząt gospodarskich i wolno żyjących.
  • Badania nad rolą lisa i psa w przenoszeniu chorób odzwierzęcych.
  • Bioakumulacja polichlorowanych węglowodorów (PCB, pestycydy) i metali ciężkich w ekosystemach lądowych i wodnych.
  • Badania nad stężeniem selenu u zwierząt gospodarskich i wolno żyjących.
  • Wykorzystanie najnowszych biotechnik w ocenie wartości biologicznej i konserwacji nasienia samców.
  • Ocena środowiska wzrostu i dojrzewania oocytów w aspekcie doskonalenia metod zapłodnienia in vitro.
  • Badania nad sezonowością rozrodu w aspekcie poprawy płodności zwierząt gospodarskich.
  • Regulacja procesów rozrodczych u samców i samic zwierząt. 

 

Czytaj też: