Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2013 roku

 

Lista filadelfijska (prace z IF)
 1. Pilarczyk B ., Tomza-Marciniak A., Dobrzański Z., Szewczuk M., Stankiewicz T., Gączarzewicz D., Lachowski W., 2013: The effect of selenized yeast supplementation on some performance parameters in sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37, 61-67.
 2. Wieczorek- Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., 2013: Roe and red deer as bioindicators of heavy metals contamination in north-western Poland. Chemistry and Ecology 29, 2, 100-110.
 3. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Bąkowska M., Gaik M., Wilk M., Kuba J. (2013): Relationship between serum Se concentration in dogs and incidence of some disease conditions. Cent. Eur. J. Biol. 8 (6), 527-533
 4. Pilarczyk B., Seremak B., Tomza-Marciniak A., Lasota B., Jakubczak A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz M., Kuba J. (2013): Selengehalt im Blutserum von karnivoren Pelztieren (Marderhund, Nerz, Fuchs) in der Farmhaltung. Züchtungskunde, 85, (3) 236–242
 5. Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., 2013: The intravaginal electrical impedance measurements in monitoring estrous cyclicity, the length of the breeding season and ovarian cysts in goats. Small Ruminant Research, 113(1): 109-114.
 6. Lasota B., Masłowska A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz M., Seremak B., Skuratko A., 2013: Stimulatory effect of hCG on male American Mink (Neovison vison) in the breeding season. Ann. Anim. Sci., 13 (3), 563-570.
 7. Tomza-Marciniak A., 2013: Organochlorine compounds in wild boar from an area containing an old landfill of obsolete pesticides. Fresenius Environmental Bulletin 22, 8A, 2415-2422. 
 8. Pilarczyk R., Wójcik J., Czerniak P., Sablik P., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A. (2013): Concentrations of toxic heavy metals and trace elements in raw milk of Simmental and Holstein-Friesian cows from organic farm. Environmental Monitoring and Assessment 185: 8383 - 8392.
 9. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kuba J., Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I., Stankiewicz T. , Udała J. (2013): Selengehalt im Fleisch und in ausgewählten Organen von Ziegenlämmern sowie in der Ziegenmilch und ihren Produkten aus dem Gebiet Westpommern. Züchtungskunde, 85 (6) S. 451–461.
 10. Felska-Błaszczyk L., Seremak B., Lasota B., Klecha A. (2013): Extra light during pregnancy improves reproductive performance of mink (Neovision vison). Annals of Animal Sciences 13(4) 797-805.
 11. Terman A., Mikołajczyk K., Polasik D., Pilarczyk B., Bąkowska M., Tyra M., Żak G. (2013): Association between GPX5 gene polymorphism and selenium concentration in liver and kidney of wild boars from West Pomerania province, Poland. Italian Journal of Animal Science 12:e87, 535-537.
Inne prace w recenzowanych czasopismach
 1. Felska-Błaszczyk L., Baranowski P., Seremak B.,  Pęzińska K., Nowak P., Lasota B., Steller O. (2013): Domestication of the red fox (Vulpes vulpes) reflected in metric characters of selected thoracic girdle bones Acta Sci. Pol. Zootechnica 12 (2): 15-30.

 2. Seremak B., Felska-Błaszczyk L., Dworecka M., Dziadosz-Styś M., Lasota B. (2013):  Analysis of litter sizes at birth and at 7 days of nursing in mink (Neovison vison) of Black Velvet, Hedlung White, and Silverblue color types. Acta Sci. Pol. Zootechnica 12(2): 39-48.

 3. Seremak B., Siekierska A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz-Styś M., Lasota B., Dworecka-Borczyk M. (2013): Analysis of copulations in American mink females mated every day during the breeding season. Acta Sci. Pol. Zootechnica 12(2): 49-56. 
 4. Cieśla A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pikuła R., Smugała M. (2013): Effect of the intensity of recreational horse use in the summer holiday season on serum Se concentration and chosen haematological parameters. Acta Sci. Pol. Zoot. 12(3): 3-14
 5. Lasota B., Jarczyńska A., Felska-Błaszczyk L., Laszczyńska M., Seremak B., Skuratko A. (2013): Changes in testicular weight and volume of Amerikan Mink (Neovison vison) before and during mating season.  EJPAU 16 (3)#12.
 6. Prokulewicz A., Tomza-Marciniak A. (2013) Evaluation of selected physical parameters of air in autumn in stables of Nowielice Stud Farm. Acta Sci. Pol. Zootechnica 2013, 12(4): 79-86
 7. Skuratko A., Lasota B., Felska-Błaszczyk L. (2013): Estriol-alternatywny marker do diagnozy ciąży u norek? Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 307 (28), 91-98. 
 8. Balicka-Ramisz A., Ramisz G., Żychlińska-Buczek J. (2013): The annual population dynamics of gastrointestinal nematodes in breeding sheep of the Silesian Foothills, southern Poland. Annals of Parasitology 59 (4), 163-167. 
Rozdziały w monografiach: 
 1. Piasecka M. (red.): Piasecka M., Gill K., Gączarzewicz D., Kazienko A., Rosiak A., Udała J., Frączek M., Kurpisz M., Laszczyńska M. (2013): Znaczenie morfologicznej oceny plemników w dignostyce seminologicznej. The significance of the sperm morphology assessment in the seminological diagnostics. W: Układ płciowy męski. Badania kliniczne i doświadczalne. Clinical and experimental studies. Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 97-123.
Publikacje różne: 
 1. Balicka-Ramisz A. (2013): Zoonozy bydła wywołane przez endopasożyty. Bydło 67-69.
 2. Balicka-Ramisz A. (2013): Selen jako szczególny biopierwiastek niezbędny w żywieniu bydła. Bydło 6, 16-18.
 3. Pilarczyk B., Vovk S., Krużel B. (2013): Pasożyty przewodu pokarmowego u bydła-problem nadal aktualny. Bydło 9,68-70. 
 4. Tomza-Marciniak A., Kruzhel B., Vovk S. (2013): Czy mogilniki to stary czy aktualny problem? Odpady i środowisko 6 (84), 75-76.
 5. Pilarczyk B. (2013): Pasożyty u bydła-problem nadal aktualny. Echo Zachodniopomorskiej Wsi 4, 12-13.
 6. Pilarczyk B. (2013): Znaczenie selenu w żywieniu zwierząt gospodarskich. Echo Zachodniopomorskiej Wsi 6, 11-12.
 Doniesienia na konferencje krajowe i międzynarodowe
 1. Tomza-Marciniak A., Stankiewicz T., Pilarczyk B., Błaszczyk B., Kuba J., Hendzel D., Udała J. (2013): Effect of chitosan on 17 β-estradiol secretion in C57/BL/6J mice exposed to PCBs. Reproductive Biology, 13, Supplement 2,  47-48. Conference  Gdańsk 1 marca 2013.
 2. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., 2013: Bone Morphogenetic Protein-15 (BMP-15) and Growth Differentiation Factor-9 (GDF-9) in ovarian polyovular follicles and follicular cysts in pigs. Reproductive Biology, 13, Supplement 1, 44.
 3. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Kuba J., Udała J. (2013): The efficacy of Biomectin in the of gastro-intestinal nematodes in red deer, mouflon and fallow deer in farm breeding. Annals of Parasitology 59 supplement, 147.
 4. Majewska A.C., Pilarczyk B., Werner A., Kuba J., (2013): Seroprevalence of Toxoplasma gondii in cervids farmed in north-western Poland. Annals of Parasitology 59 supplement, 47.
 5. Moskwa B., Bień J., Kornacka A., Cybulska A., Cencek T., Kalisińska E., Pilarczyk B., Cabaj W. (2013): Occurrence of Trichinella spp. in wild carnivores in Poland. Annals of Parasitology 59 supplement, 123.
 6. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Kuba J. (2013): Effects of exposure to dioxin-like PCBS on free triiodothyronine and ionized  calcium  concentration in blood plasma of C57/BL/6J mice. International Scientific Conference "Dioxins in the environment-science for health" Gdynia 17-18th of September 2013.