Aparatura naukowo-badawcza

1. Chromatograf gazowy ze spektrometrią mas (GCMS: ”CLARUS 600” prod. PERKINELMER, służący do oznaczeń szerokiej gamy związków organicznych w próbkach biologicznych, środowiskowych i innych.

 

2. Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w indukcyjnie sprzężonej plazmie argonowej (ICP OES) ”OPTIMA 2000 produkcji PERKINELMER- oznaczanie małej zawartości pierwistków w próbkach różnego pochodzenia.

 

3. Mineralizator mikrofalowy ”MICROWAVE” prod. ANTON PAAR - przygotowanie (mineralizacja)próbek róznego pochodzenia do analiz pierwiastków.

 

4. Aparat do oznaczeń azotu w materiale biologicznym KjelFlex K-360 prod. BUCHI.

 

5. Aparaty wylęgowe do inkubacji jaj kurzych, gęsich, kaczych, indyczych, przepiórczych, strusi, emu i nandu.