Rozwój kadry

Rozwój kadry

W Katedrze uzyskano następujące stopnie i tytuły naukowe:

Stanowisko profesora:

 • J. Udała
 • A. Balicka-Ramisz
 • B. Pilarczyk

Stopień doktora habilitowanego:

 

 • S. Górski
 • J. Udała
 • A. Balicka-Ramisz
 • B. Lasota
 • B. Seremak
 • B. Pilarczyk
 • B. Błaszczyk
 • A. Tomza-Marciniak
 •  D. Gączarzewicz
 • T. Stankiewicz

Stopień doktora:

 •  A. Baranowska,
 • J. Małecki,
 • B. Więcław,
 • C. Tupaj,
 • A. Jędrzejowski,
 • T. Karaś,
 • K. Betlejewska,
 • P. Nowak,
 • J. Roszkowski,
 • B. Seremak
 • A. Król-Pospieszny,
 • B. Pilarczyk,
 • M. Baran
 • B. Błaszczyk
 • R. Bieńko,
 • D. Gączarzewicz
 • A. Cisek,
 • M. Ligocki,
 • T. Stankiewicz
 • M. Wieczorek-Dąbrowska
 • P. Kopczyński
 • E. Nowakowska
 • K. Pławski
 • A. Masłowska
 • M. Dziadosz-Styś
 • M. Bąkowska
 • A. Tylkowska
 •  J. Kuba
 • M. Dworecka-Borczyk
 •  M. Taraska