Jakość kształcenia

Obszary działania

Obszary działania systemu zatwierdzone Uchwałą Nr 59 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie Podstaw Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r.):

  1. monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia (zgodność z PRK),
  2. ocena i analiza realizacji procesu kształcenia,
  3. ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  4. ocena warunków socjalnych oferowanych studentom,
  5. ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia,
  6. ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
  7. monitorowanie kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach.