Jakość kształcenia

Obszary działania

Obszary działania systemu zatwierdzone Uchwałą Nr 59 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2009 r w sprawie Podstaw Funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz wytycznych do realizacji oceny jakości w obszarach działania tego systemu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Zarządzenie nr 16 Rektora ZUT z dnia 3 kwietnia 2017 r.):

  1. Monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia (zgodność z PRK).
  2. Ocena i analiza realizacji procesu kształcenia.
  3. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  4. Ocena warunków socjalnych oferowanych studentom.
  5. Ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia.
  6. Ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich.
  7. Monitorowanie kariery zawodowej absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach.