Pracownia Biologii Molekularnej

ul. Klemensa Janickiego 29, 71-270 Szczecin

Skład osobowy:
1.Prof. dr hab. inż. Iwona Szatkowska
Profesor

e-mail: iwona.szatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6808
2.

Prof. dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska

Profesor

e-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6809
3.Dr inż. Magdalena Jędrzejczak-Silicka
Adiunkt

e-mail: magdalena.jedrzejczak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6804
4.

Mgr inż. Marcjanna Wrzecińska

Doktorant

e-mail: marcjanna.wrzecinska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6806

5.Dr inż. Edyta Rzewucka-Wójcik
Starszy specjalista

e-mail: edyta.rzewucka-wojcik@zut.edu.pl

tel. 91-449-6801
 
Obszary badawcze jednostki
  • Analiza molekularna genów odpowiedzialnych za wyniki cech użytkowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem bydła, owiec i kóz
  • Hodowle tkankowe i komórkowe zwierząt