Dr inż. Edyta Rzewucka-Wójcik

Specjalista

Katedra Nauk o Zwierzętach PrzeżuwającychPracownia Cytogenetyki Molekularnej

 

Tel.: 91-449-6801

 

E-mail: edyta.rzewucka-wojcik@zut.edu.pl

 

Wybrane publikacje
  1. Kamieniecki H., Wójcik J., Pilarczyk R., Rzewucka E., Czerniawska-Piątkowska E., Durnaś B., 2005: Porównanie wymiarów tuszy oraz masy wyrębów jałówek mieszańców opasanych intensywnie. Rocz. Nauk. Zoot.(22): 541-545.
  2. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Pilarczyk R., Rzewucka E., 2004: A comparison of protein polymorphisms in milk produced by two large-herd dairy farms in West Pomerania. Archiv für Tierzucht 47(2): 155-164.
  3. Felska L., Brzozowski M., Rzewucka E., 2002: Wyniki rozrodu szynszyli w zależności od poziomu ustawienia klatek i natężenia światła. Zeszyty Naukowe PTZ 64: 97-102.


Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
  • Polskie Towarzystwo Zootechniczne


Granty Komitetu Badań Naukowych
  • Grant promotorski: Analiza wybranych cech użytkowości mięsnej bydła ras charolaise i simental oraz ich mieszańców z uwzględnieniem genotypów odnoszących się do uznanych markerów genetycznych dla tych cech (LEP, GDF-8) oraz dla podatności na BSE (PRNP).