Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

   

 

 
Skład osobowy
1.

Dr hab. inż. Karol Fijałkowski, prof. ZUT

Profesor uczelni (kierownik katedry)

e-mail: karol.fijalkowski@zut.edu.pl

tel. 91-449-6714

pok. 2/23

2.

Dr hab. Dorota Jankowiak, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: dorota.jankowiak@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

pok. 2/20

3.

Dr hab. inż. Paweł Nawrotek, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: pawel.nawrotek@zut.edu.pl

tel. 91-449-6710

pok. 2/19

4.

Dr hab. Jolanta Karakulska, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: jolanta.karakulska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

pok. 2/20

5.

Dr hab. inż. Tadeusz Karamucki, prof. ZUT

Profesor uczelni

e-mail: tadeusz.karamucki@zut.edu.pl

tel. 91-449-6707

pok. 2/21

6.

Dr inż. Radosław Drozd

Adiunkt

e-mail: radoslaw.drozd@zut.edu.pl

tel. 91-449-6709

pok. 2/22

7.

Dr inż. Anna Żywicka

Adiunkt

e-mail: anna.zywicka@zut.edu.pl

tel. 091-449-6709

pok. 2/22

8.

Mgr inż. Daria Ciecholewska-Juśko

Asystent

e-mail: daria.ciecholewska@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

pok. 2/27

SEKRETARIAT
9.

Mgr inż. Magdalena Ferlas-Wojciechowska

Specjalista

e-mail: magdalena.ferlas-wojciechowska@zut.edu.pl

tel. 91-449-6713

pok. 2/24

10.

Dr inż. Jolanta Antoszek

St. specjalista

e-mail: jolanta.antoszek@zut.edu.pl

tel. 91-449-6754

(dziekanat, pok. 1/04)

DOKTORANCI

 

11.

Mgr inż. Marta Woroszyło

Doktorant

e-mail: marta.woroszylo@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

pok. 2/27

12.

Mgr inż. Katarzyna Przygrodzka

Doktorant

e-mail: katarzyna.przygrodzka@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

pok. 2/27

13.

Mgr inż. Xymena Stachurska

Doktorant

e-mail: xymena.stachurska@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

pok. 2/27

14.

Mgr inż. Magdalena Charęza (Szymańska)

Doktorant

e-mail: magdalena.szymanska@zut.edu.pl

tel. 091-449-6713

pok. 2/27

Obszary badawcze jednostki

 • Biosynteza, modyfikacje, analiza właściwości i poszukiwanie nowych zastosowań dla bionanocelulozy - celulozy wytwarzanej przez bakterie.
 • Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na mikroorganizmy oraz możliwości jego wykorzystania w procesach biotechnologicznych.
 • Szczegółowa analiza właściwości biologicznych i chorobotwórczych wybranych odzwierzęcych patogenów bakteryjnych.  
 • Diagnostyka mikrobiologiczna realizowana przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych technik laboratoryjnych.
 • Ocena potencjału aplikacyjnego bakteriofagów.
 • Diagnostyka immunologiczna i immunoprofilaktyka chorób zakaźnych zwierząt.
 • Potencjał antyoksydacyjny wybranych tkanek i narządów zwierząt.
 • Wykorzystanie i właściwości wolnych i immobilizowanych enzymów w procesach przemysłowych.
 • Immobilizacja i koimmobilizacja enzymów i komórek. 
 • Farmakokinetyka leków modelowych.
 • Wpływ pro- i prebiotyków oraz dodatków ziołowych stosowanych w tuczu zwierząt na właściwości technologiczne i funkcjonalne mięsa.
 • Wpływ czynników przed- i poubojowych na jakość mięsa wieprzowego i drobiowego oraz aktywność wybranych enzymów mięśniowych.
 • Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość mięsa zwierząt rzeźnych.
 • Zastosowanie kultur bakteryjnych w kształtowaniu jakości i trwałości mięsa.
 • Doskonalenie metod pomiaru barwy mięsa w ocenie jego jakości.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d7vaWPDAdAg