Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2010 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek M., Pilarczyk R., Wójcik J., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Dmytrów I., 2010: Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover daily Se requirement in Poland. International Journal of Food Science and Technology 45: 186–191.
 • Gączarzewicz D., Piasecka M., Udała J., Błaszczyk B., Stankiewicz T., Laszczyńska M., 2010: Plasma membrane changes in the liquid storage of boar spermatozoa: A comparison of methods. Acta Veterinaria Hungarica 58(1): 105-116.
 • Pannwitz G.,Mayer-Scholl A., Balicka-Ramisz A.,Nöckler K. (2010): Increased Prevalence of Trichinella spp., Northeastern Germany, 2008. Emerging Infectious Diseases Vol. 16, No. 6, 936-942.
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Pilarczyk R., Nader K. 2010: Selenium concentrations in the liver, kidneys,and muscles in silver foxes (Vulpes vulpes). Bull Vet Inst Pulawy 54, 265-267.
 • Pilarczyk B., Smugała M., Binerowska B., Tomza-Marcinaik A., Bąkowska M., Tylkowska A. 2010: Prevalence of intestinal parasites of Polish Konik horses – comparison between domestic horses and imported from the Netherlands. Bull Vet Inst Pulawy 54, 171-174.
 • Pobucewicz A., Nawrotek P., Czeczott-Urban A., Udała J., Furowicz A., Czernomysy-Furowicz D., 2010: Pseudomonas aeruginosa jako flora bytująca w nasieniu zwierząt z uwzględnieniem patogenności zarazka. Medycyna Weterynaryjna 66(2): 97-100.
 • Pilarczyk B., Hendzel D., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Błaszczyk B., Dąbrowska-Wieczorek M., Bąkowska M., Adamowicz E. Bujak T. 2010:Liver and kidney concentrations of selenium in wild boars (Sus scrofa) from northwestern Poland . European Journal of Wildlife Research 56,5, 797-802.
 • Tomza-Marciniak A., Witczak A., 2010: Distribution of endocrine-disrupting pesticides in water and fish from the Oder River, Poland. Acta Ichthyol. Piscat. 40(1): 1-9.
 • Witczak A.,Tomza-Marciniak A. 2010: The health risk assessment of organochlorine pesticides in smoked fish products available in Szczecin, Poland. Journal of Environmental Science and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 45, 7, 658 – 665.
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Vantukh A., Bąkowska M., Hołowacz I., Templin E., 2010: Selengehalt im Serum von Hunden und Katzen in Westpommern und der Westukraine. Tierärztliche Praxis Kleintiere 38(6): 374-378.
 • Słuczanowska-Głąbowska S., Laszczyńska M., Wylot M., Głąbowski M., Piasecka M.,Gączarzewicz D.: Morphological and immunohistochemical compare of three prostate lobes (lateral, dorsal and ventral) in experimental hyperprolactinemia. Folia Histochem Cytobiol 2010, 48 (3): 447-454

   

Inne prace w recenzowanych czasopismach
 • Tomza-Marciniak A., Seremak B., Bąkowska M., Nadzieja K., Tylkowska A. (2010):Assessment of selenium (se) concentration in selected organs of ranch mink (MUSTELA VISON). Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 9 (1), 41-46.
 • Tylkowska A., Pilarczyk B., Gregorczyk A., Templin E. (2010): Gastrointestinal helminths of dogs in Western Pomerania, Poland.Wiadomoœci Parazytologiczne 56(3), 269–276.
 • Ładczuk D., Balicka-Ramisz (2010): Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u kotów z terenu miasta Szczecina. Wiadomości Parazytologiczne 56 (3), 235-242.
 • Udała J. (2010): Czy są granice doskonalenia genetycznego bydła mlecznego. Życie Weterynaryjne 10, 835-837.
 • Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Pilarczyk B., Semeniuk M., Hendzel D., Udała J., Balicka-Ramisz A., Tylkowska A.(2010): Stężenie selenu w glebie i wybranych narządach saren (Capreolus Capreolus) z terenu województwa wielkopolskiego. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 4,251-260.
 • Seremak B., Masłowska A., Dziadosz M., Lasota B., Kominiak M. (2010): Analiza wpływu hormonalnej stymulacji samic norek odmiany Białej Hedlunda niepokrytych w wyznaczonym terminie na ich wyniki rozrodcze. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 4,225-230.
 • Dziadosz M., Seremak B., Lasota B., Masłowska A., Mieleńczuk G.(2010): Analiza wybranych cech reprodukcyjnych samic norek (Neovison Vison) różnych odmian barwnych na przestrzeni kolejnych lat badawczych.Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 4,71-80.

   

   

Publikacje różne
 • Pilarczyk B. (2010): Jak zapobiegać kokcydiozie u bydła?. Bydło 1, X-XII.
 • Pilarczyk B. (2010): Znaczenie selenu u bydła. Bydło 4, 18-19.
 • Pilarczyk B. (2010): Dezynfekcja obór i cielętników. Bydło 4, 72-73.
 • Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Gączarzewicz D., Pilarczyk B. (2010): Farmakologiczne systemy resynchronizacji rui. Bydło 5, 78-80.
 • Balicka-Ramisz A. (2010): Pastwisko jako źródło inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych bydła. Bydło 5, 63-66.
 • Pilarczyk B. (2010): Pasożyty przewodu pokarmowego cieląt. Bydło 5, 70-72.
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A. (2010): Ekonomiczne konsekwencje inwazji pasożytniczych u bydła. Bydło 6, 79-82.
 • Balicka-Ramisz A. (2010): Motylica wątrobowa – biologia i znaczenie gospodarcze. Bydło 8-9, 92-95.
 • Pilarczyk B. (2010): Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze bydła. Bydło 8-9, 76-77.
 • Pilarczyk B., Hendzel D. (2010): Higiena wychowu cieląt. Bydło 11, 48-49.
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A. (2010): Inwazjologiczne zagrożenie bydła przez zarażone helmintami jeleniowate. Bydło 11,54-56.

   

   

   

Doniesienia na zjazdy i konferencje naukowe
 • Kazienko A., Piasecka M., Gączarzeiwcz D., Laszczyńska M.: Ocena integralności genomu plemników i molekularnej architektury ich błony komórkowej ze szczególnym uwzględnieniem mężczyzn z astenozoospermią. Materiały Konferencyjne 44 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Wojanów, 13-15 września 2010 r.; s.41 (ISBN 978-83-7055-459-0)
 • Frączek M., Piasecka M., Gączarzewicz D., Szumała-Kąkol A., Kazienko A., Lenard S., Laszczyńska M., Kurpisz M.: Morphological and molecular findings of human ejaculated spermatozoa during bacteria experimental infection. VI European Congress of Andrology, Ateny 29.09-01.10.2010; Internationl Journal of Andrology 33, suppl.1, s.73
 • Frączek M., Piasecka M., Gączarzewicz D., Szumała-Kąkol A., Kazienko A., Lenard S., Laszczyńska M., Kurpisz M.: Morphological and molecular study on human ejaculated spermatozoa infected in vitro with selective strains of bacteria. II Zimowa Konferencja TBR, Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych. Zakopane, 17–19.02.2010 r.; streszczenie: materiały zjazdowe s. 90.
 • Udała J., Gączarzewicz D., Stankiewicz T., Błaszczyk B.,Garduła K., Kuźniarska E.: Stężenie wybranych hormonów steroidowych i związków lipidowych w surowicy kóz poddanych synchronizacji rui w anestrus. II Zimowa Konferencja TBR, Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych. Zakopane, 17–19.02.2010 r.;streszczenie: materiały zjazdowe s. 138.
 • Udała J., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Hendzel A.,Wojciechowska K.: Aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz stężenie cynku i miedzi w plazmie nasienia wybranych ras knurów. II Zimowa Konferencja TBR, Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych. Zakopane, 17–19.02.2010 r.; streszczenie: materiały zjazdowe s. 109.
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Sablik P. (2010): Comparison of selenium concentrations in blood serum and milk of TMR and traditionally fed cows from Western Pomerania. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wykorzystanie badań naukowych w rolnictwie i ochronie środowiska” Bydgoszcz 24-25 czerwca 2010 r.
 • Balicka-Ramisz A., Vovk Osipovic S., Ramisz A., Pilarczyk B., Udała J. (2010): Porównawcze badania nad kokcydiozą kóz pochodzących z Pomorza Zachodniego i z rejonu Lwowa ( Ukraina). I Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wykorzystanie badań naukowych w rolnictwie i ochronie środowiska” Bydgoszcz 24-25 czerwca 2010 r.
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Jabłonka A.: Skażenie środowiska jajami endopasożytów przewodu pokarmowego psów w wybranych miejscach Stargardu Szczecińskiego. XXII ZJAZD Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w Puławach 1-3 września 2010 r.
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Binerowska B., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Tomza-Marciniak A., Hendzel D., Tylkowska A. (2010): Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria u bydła ras mięsnych z terenu Pomorza Zachodniego. XXII ZJAZD Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego w Puławach 1-3 września 2010 r.
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Pilarczyk R. Wójcik J. (2010): Comparison of serum Pb, Cd, Cr and Ni concentrations in dairy cows from organic and conventional farms. International Scientific Conference “Scientific Achievements and the Breeding Practice” - Krakow, November 5-6, 2010.