Historia Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny

Historia Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny

W 1957 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie powołano Katedrę Zoohigieny, której pierwszym Kierownikiem był prof. dr hab. Zbigniew Czajkowski.

W latach 1967 do 1983 Katedra wchodziła jako Zakład Zoohigieny w skład Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej.

Po śmierci prof. dr hab. Zbigniewa Czajkowskiego od 1976 r Kierownictwo Zakładu przejął doc. dr Stanisław Górski, który kierował jednostką do 1983, a od 1984 r do 1991 roku Katedrą Zoohigieny.

W 1978 r przy Zakładzie Higieny utworzono Pracownię Rozrodu, której pierwszym Kierownikiem był doc. dr hab. Zbigniew Boryczko.

W 1991 r kierownictwo Katedry Zoohigieny i Rozrodu przejął prof. dr hab. Alojzy Ramisz.

W 1996 r z Katedry wydzielono Zakład Rozrodu Zwierząt, którego kierownikiem został doc. dr hab. Jan Udała.

W 1996r zmieniono również nazwę Katedry na Katedrę Higieny Zwierząt i Profilaktyki. W okresie od 2001r do 2009 roku Kierownikiem Katedry była prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz.

W dniu 1 stycznia 2010 roku powstała Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska z połączenia Katedry Rozrodu Zwierząt oraz Katedry Higieny Zwierząt i Profilaktyki. Kierownikiem nowo powstałej jednostki został prof. dr hab. Jan Udała.