Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2021 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

1. Juszczak-Czasnojc M., Tomza-Marciniak A. (2021):Ratio of selenium concentrations between soil, forage plants and blood serum of beef cattle studied in organic and conventional farms. Archives of Animal Nutrition 75(3), 183-194.

 2. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Bombik E., Seremak B., Udała J., Sadowska N. (2021): A Comparison of the Prevalence of the Parasites of the Digestive Tract in Goats from Organic and Conventional Farms. Animals 2021, 11, 2581. doi.org 10.3390/ani11092581

3. Tylkowska A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R. (2021): The prevalence of intestinal nematodes among red foxes (Vulpes vulpes) in north-western Poland. Acta Veterinaria Scandinavica 63, 1-7.

4. Rybarczyk A., Bogusławska-Wąs E., Pilarczyk B. (2021): Carcass and Pork Quality and Gut Environment of Pigs Fed a Diet Supplemented with the Bokashi Probiotic. Animals 2021, 11, 3590. doi.org/10.3390/ ani11123590 .

 

Rozdziały w książkach wydawanych w wydawnictwach krajowych

1. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Udała J. (2021): Profilaktyka przeciwpasożytnicza wybranych zwierząt gospodarskich
[w]: Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania zdrowia ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 245-255.

2.  Sablik P., Pilarczyk B., Kozanecka J., Szymańska A. (2021): Środowiskowe zagrożenia zdrowia ptaków drapieżnych na obszarze Polski. Urazy mechaniczne i wybrane choroby pasożytnicze [w]: Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania zdrowia ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 211-224.

3.  Mazurkiewicz-Zapałowicz K., Pilarczyk B., Kołodziejczyk L., Tkaczuk C., Łopusiewicz Ł. (2021): Perspektywy wykorzystania grzybów w ograniczaniu pasożytniczych nicieni (Nematoda) u zwierząt i ludzi [w]: Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania zdrowia ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 257-268.