Aparatura badawcza

Posiadana w jednostce aparatura badawcza umożliwia przeprowadzanie analiz wartości pokarmowej pasz i składu aminokwasów oraz analizy z zakresu polimorfizmu DNA, wykonywanie podstawowych analiz parametrów biochemicznych surowicy.

 

1. Termocykler z gradientem temperatury - BIOMETRA. 

2. Komora do pracy sterylnej z DNA/RNA - BIOSAN. 

3. Sterylizator sprzętu - 15 Vacuum S. 

4. Wirówka - SIGMA. 

5. Worteks - IKA. 

7. Zestaw wag precyzyjnych. 

8. Zestawy do przeprowadzania elektroforezy poziomej - BIOMETRA. 

9. Sprzęt do wizualizacji DNA - VILBER LOURNAT. 

10. Spektrofotometr - MARCEL S330 PRO 

11. Fotometry: NANOCOLR 400D i NANOCOLOR VARIO2. 

12. Destylarka - DP1500 

13. Cieplarka - MEMMERT. 

14. Łażnia wodna. 

15. Laboratoryjna obłuszczarka do ziaren i nasion LH 5095 firmy Codema, USA 

16. Analizator Aminokwasów AAA 400 firmy Ingos Praga 

17. Analizator Aminokwasów AAAT 339M firmy Microtechna Praga 

18. Aparat do oznaczania frakcji włókna NDF, ADF, ADL, włókna surowego ANKOM 220 Fiber Analizer firmy Ankom 

19. Młynek laboratoryjny Kniftec 1095 Sample Mill firmy Tecator 

Aparat do oznaczania białka Destillation Unit B-324 firmy Buchi 

20. Flapho 4 firmy Carl Zeiss Jena 

21. Spekol 11 firmy Carl Zeiss Jena 

22. Polarymetr firmy Schmidt and Haensch 

23. Łaźnia wodna z wytrząsarką firmy Memmert 

24. Łaźnia olejowa firmy Memmert 

25. Suszarka firmy Memmert 

26. Destylarka IDPE-10 

27. Wagi precyzyjne analityczne firm Radwag oraz A and D Instruments LTD