Publikacje Katedry Higieny Zwierząt i Profilaktyki (w latach 2000 -2009)

Lista filadelfijska (prace z IF)
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Cisek A.: Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria u zwierząt wolno żyjących. Medycyna Wet. 56(11), 723-724, 2000 
 • Balicka-Ramisz A.: Kokcydioza owiec. Med. Wet. 56(7), 424- 428, 2000 
 • Balicka-Ramisz A.: Studies on the influence of coccidiostats and selenium on the course of coccidiosis in lambs. Acta Parasitologica, 46(1), 35-38, 2001. 
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A.: Die Pravalenz von Alaria alata bei Rotfuchsen. Tierarztliche Umschau, 56, 423-425, 2001. 
 • Ramisz A., Szymborski J., Balicka-Ramisz A.: Epidemiological studies on Trichinellosis among swine, wild boars and humans in Poland. Parasite-Journal de la Societe Francaise de Parasitologie, 8, 590-591, 2001. 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Nicpoń Nicpoń., Pikuła R.: Untersuchungen zur Selen-Versorgung von Pferden i Nordwestpolen. Tierärztliche. Umschau, 57, 496-498, 2002. 
 • Ramisz A. Szymborski J., Balicka-Ramisz A.: Badania nad włośnicą koni w Polsce. Medycyna Wet. 2002, 58(12),966-968. 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Bieńko R. : Parazytofauna przewodu pokarmowego lisów wolno żyjących na terenie Polski Zachodniej. Med. Wet.. vol. 59 (10), 2003 ,922-925. 
 • Balicka-Ramisz A., Cisek A., Ramisz A., Pilarczyk B.: Untersuchungen zum Lungen-und magen-Darm-Nematoden-Befall Bem Reh im nordwestlichen Teil Polens. Tierärztl. Umschau. 58,489-491,2003. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A.,:Występowanie Cryptosporum sp. u cieląt pochodzących od krów importowanych jako jałowice cielne z Holandii. Medycyna Wet. Vol. 59(12), 2003, 1135-1136. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pająk B. 2004. Wpływ inwazji Dermanyssus galinae na zdrowotność i produkcyjność kur niosek. Medycyna Wet. 60 (8), 874-876. 
 • Ramisz, J. Nicpoń, A. Balicka-Ramisz, B. Pilarczyk, J. Pacoń, J. Piekarska.: Die Prävalenz von Darmhelminthen bei Rotfűchsen (Vulpes vulpes L.) aus den sűdwestlichen Teil Polens. Tierärztl. Umschau 59, 601-604 (2004). 
 • Nicpoń J., Balicka-Ramisz A., Jankowski M., Kubiak K., Pilarczyk B., Ramisz A. Poziom selenu w surowicy psów z rejonu Dolnego Slaska. Medycyna Wet.2005,61, 170-172. 
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Ramisz A., Cisek A.: Occurrence of gastrointestinal and pulmonary nematodes of fallow deer (Dama dama L.) in North-West Poland. Acta Parasitologica, 2005, 50(1), 94-96. 
 • Ramisz A.: Wybitni polscy profesorowie weterynarii. Prof. dr hab. Zbigniew Kozar (1918-1972)-wspomnienie. Medycyna Wet.2005.61,1317-1318 
 • Balicka-Ramisz A., Horodnicka-Józwa A., Ramisz A., Laurans Ł., Wnuk W., Pilarczyk B.:Toksokaroza psów i występowanie przeciwciał anty -Toxocara canis u dzieci.Medycyna Wet.2005.61,786-788. 
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B.,Ramisz A., Wieczorek M.:Effects of selenium administration on blood serum Se content and on selected reproductive characteristics of sheep. Archiv fur Tierzucht 2, 176-180, 2006. 
 • Tomza A., Witczak A., Ciereszko W., 2006: Uptake of polychlorinated biphenyl congeners in freshwater mussels Anodonta complanata from the lower Odra River. Polish J.of Environ. Stud. 15(4): 603-608. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Krużel B., Tomza A., 2007: Selengehalte im Blutserum von Kühen, Schafen und Schweinen in der Westukraine und Westpommern. Tierärztl. Umschau 62: 123-126. 
 • Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A: 2007:The effect of chitosan on body weight and protection against Salmonella gallinarum infection in broiler chickens. Arch.Tierz.,Dummerstorf 50 (2007) 3, 288-293. 
 • Balicka-Ramisz A., Grupiński T., Ramisz A., Pilarczyk B., Laurans Ł.: Prävalenz von Trichinella spp. bei rotfüchsen und Schwarzwild im nordwestlichen Teil Polens. Dtsch. Tierärztl. Wschr. 114,285–288 (2007). 
 • Tomza-Marciniak A., Balicka-Ramisz A.: Bioakkumulation von non-ortho und mono-orthopolychlorierten Biphenylen (PCB) im aquatischen Okosystem des Niederodertals. Tierarztl. Umschau 62(10): 568-577,2007. 
 • Tomza-Marciniak A., Ciereszko W. 2008. Wpływ zawartości dioksynopodobnych kongenerów PCB w mięsie ryb pochodzących z Międzyodrza na stopień zagrożenia toksykologicznego konsumentów. Med. Weter. 64 (2), 189-192. 
 • Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Pilarczyk B., Ramisz A., 2008: Comparative studies of a coccidiostat (BAYCOX) and chitosan against coccidiosis in broiler chickens. Bull Vet Inst Pulawy (52): 71-73. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J. 2008.Selengehalte im Blutserum von aus Deutschland, Tschechien, Frankreich und Holland nach Polen importierten Rindern. Tierärztl. Umschau 63, 243-246. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk R., Sablik P., Wójcik J. 2008.Dynamik des Verlaufs der Invasion von Cryptosporidium sp. unter Berücksichtigung einer Behandlung der Kälbern mit Halocur. Tierärztl. Umschau 63, 656-661. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A.,Adamowicz E., Bujak T., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Dąbrowska-Wieczorek M. 2008. Selenium concentration in roe deer from the Western Pomerania, Poland. Bull Vet Inst Pulawy 52, 631-633. 
 • Tomza-Marciniak A.,Witczak A., (2009): Bioaccumulation of DDT and Its Metabolites in the Międzyodrze Ecosystem, Poland. Polish J. of Environ. Stud. 18, 3, 467-474. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2009): Selenium concentration in liver and kidney of free living animals (roe and red deer) from West Pomerania (Poland). Eur J Wildl Res 55: 279–283. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Kozak W., Ramisz A. (2009): Occurrence of endoparasites in heifers imported to Poland from the Netherlands.Arch Tierz 52, 265-271. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Mituniewicz-Małek A., Ramisz A., Sablik P., Dmytrów I. (2009): Selengehalte im Blutserum, in der Kuhmilch und in ihren Produkten in Westpommern. Tierärztl. Umschau 64: 327-331. 
 • Pilarczyk B., Kołodziejczyk L., Zajączkowska K., Kuźna-Grygiel W., Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R. (2009): Prevalence of Eimeria and Cryptosporidium sp. protozoa in Polish cows and in cows imported from the Netherlands as in-calf heifers. Bull Vet Inst Pulawy 53, 4,637-640. 

   

 

Inne prace w recenzowanych czasopismach
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A.: Studies on coccidiosis in cattle in North West Poland Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. (EJPAU), series Animal Husbandry, vol. 3 (1), 1-4, 2000 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Rolicz B.: Parasitofauna of wild and domestic geese in the Słońsk Nature Reservation. Biological Bulletin of Poznań 37(2), 5-15, 2000 
 • Balicka-Ramisz A, Ramisz A., Elzanowski C.: Wpływ selenu na użytkowość rozpłodową macior, zdrowotnoœć prosiąt i warchlaków oraz przyrosty masy ciała świń rosnących. Zeszyty Naukowe TPZ, Chów i hodowla trzody chlewnej, 48, Warszawa, 357-364,2000. 
 • Balicka-Ramisz A,: Badania nad wpływem kokcydiostatyków i selenu na przebieg kokcydiozy u jagniąt. Folia Univ. Agric. Stetin. 210 Zootechnica (39), 11-16,2000 
 • Ramisz A., Pikuła R., .Balicka-Ramisz A. Monitoringowe badania nad niedoborem selenu u koni na Pomorzu. Folia Univ. Agric. Stetin. 210 Zootechnica 39), 149-152, 2000 
 • Ramisz A. , Balicka-Ramisz A, Pilarczyk B. , Małecki J , Cisek A.: Wpływ inwazji pasożytniczych na przyrosty masy ciała u zwierząt gospodarskich. Folia Univ. Agric. Stetin. 210 Zootechnica (39), 143-148,2000 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A.: Występowanie Cryptosporidium sp. u cieląt na Pomorzy Zachodnim. Folia Univ. Agric. Stetin. 207 Zootechnica (38), 83-86, 2000 
 • Balicka-Ramisz A. Bieńko R., Ramisz A., Cisek A.: Wpływ warunków higienicznych kurników na występowanie inwazji pasożytów jelitowych u drobiu. Zeszyty Naukowe AR, nr 376,Wrocław, 223-229, 2000 
 • Ramisz A., Pikuła R., .Balicka-Ramisz A. Badania nad poziomem selenu w surowicy krwi koni na Pomorzu. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydz. Nauk Przyrodniczych, 47 seria B, Bydgoszcz,139-143, 2000 
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A.: Badania nad przydatnością preparatów imidazolowych w leczeniu aspergilozy płuc u gęsi. Wiadomości parazytologiczne, 47(4), 833-837, 2001. 
 • Ramisz A., Szymborski J., Balicka-Ramisz A.: Trichinellosis in swine and wild boars in Poland from 1993 to 1998. Wiadomości parazytologiczne, 47(2), 233-235, 2001. 
 • Pilarczyk B.: Wpływ Baycoxu i Anticocu na przebieg dynamiki inwazji Eimeria sp. u cieląt. Wiadomości Parazytologiczne 47(1), 73-79, 2001. 
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Pikuła R., Jastrzębski G.: Zapobieganie niedoborowi selenu u koni, bydła i owiec na terenie Pomorza Zachodniego. Folia Univ. Agric. Stetin. 224 Zootechnica (42), 151-156, 2001. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A.: Występowanie Cryptosporidium sp. u zwierząt na Pomorzu Zachodnim. Folia Univ. Agric. Stetin. 224 Zootechnica (42), 141-144, 2001. 
 • Pilarczyk B.: Dynamika przebiegu inwazji Eimeria sp. u cieląt nieleczonych i leczonych preparatem Anticoc. Folia Univ. Agric. Stetin. 219 Zootechnica (410, 73-78, 2001. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A.: Prevalence of Cryptosporidium sp. In farm animals In Western Pomerania . Electronic Journal of Polish Agricultural Universities ser. Animal Husbandry vol. 5, str. 1-6, 02.05.2002 . 
 • Małecki J., Malinowski K., Supera K., Balicka-Ramisz A.: Influence of selenium with witamin E and metaboloc profile sof ewes. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities ser. Animal Husbandry vol. 5, str. 1-10, 02.10.2002. 
 • Pilarczyk B., Ramisz A., Jastrzębski G.: „Pasożyty wewnętrzne bydła w wybranych gospodarstwach Pomorza Zachodniego”, Wiadomości Parazytologiczne 48(4), 2002,383-390. 
 • Petkov K., Kinal S., Antczak K., Ligocki M., Bodarski R., Malinowski E.: Ocena jakoœci i wartoœci pokarmowej kiszonek wyprodukowanych w rejonie szczecińskim. Folia Univ. Agric. Stetin., Zootechnica, 227(44), 83-94,2002. 
 • Cisek A., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B.: Course and treatment of lungworm infection game animals (red deer, roe deer and fallow deer) In North-West Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, s.1-8,2003. 
 • Cisek A., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., , Pilarczyk B.: Occurrence of gastro-intestinal nematodes in cervids (cervidae) of north-western Poland. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities Animal husbandry - 2003, Vol. 6, Iss. 
 • Tarasewicz Z., Balicka-Ramisz A., Szczerbińska D., Dańczak A., Ramisz A., Pilarczyk B.: Effects of chitosan on selected production characteristics and hatching success of the Pharaoh quail Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2003, Vol. 6, Iss. 2. 
 • Małecki J.: Wpływ pasz gospodarskich na profil metaboliczny i dobową wydajność mleka krów w pierwszych miesiącach laktacji. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnika 2 (2), 65-76, 2003 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Nicpoń J., Cisek A.: Studies on selenium deficiency in horses North-West Poland. ISAH, Mexico, 773-775, 2003. 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A.,, Laurans L.: The influence of chitosan salts on sheep production. ISAH, Mexico, 549-553, 2003. 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B., Laurans Ł.: Zastosowanie soli chitozanu jako dodatku do paszy dla prosiąt i jagniąt .W: Naukovo-praktichnih aspekti kormovirobnictva ta efektivnogo vikoristannja kormihv : materihali mizhnarodnoji naukovo-praktichnoji konferencihji, 16-18 veresnja 2003 r. / Mihnihsterstvo agrarnoji polihtiki Ukrajini, Lvihvskijj derzhavnijj agrarnijj unihversitet. - Lvihv, 2003. 369-373. 
 • Balicka-Ramisz A.: Badania nad wpływem kokcydiostatyków i selenu na przebieg kokcydiozy u jagniąt. W: Naukovo-praktichnih aspekti kormovirobnictva ta efektivnogo vikoristannja kormihv : materihali mizhnarodnoji naukovo-praktichnoji konferencihji, 16-18 veresnja 2003 r. / Mihnihsterstvo agrarnoji polihtiki Ukrajini, Lvihvskijj derzhavnijj agrarnijj unihversitet. - Lvihv, 2003. 164-170. 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Cisek A., Rolicz B.: Wpływ kokcydiostatyków na przebieg kokcydiozy u gołębi.W: Naukovo-praktichnih aspekti kormovirobnictva ta efektivnogo vikoristannja kormihv : materihali mizhnarodnoji naukovo-praktichnoji konferencihji, 16-18 veresnja 2003 r. / Mihnihsterstvo agrarnoji polihtiki Ukrajini, Lvihvskijj derzhavnijj agrarnijj unihversitet. - Lvihv, 2003., 171-174. 
 • Pilarczyk B., Aleksandra Balicka-Ramisz, Agnieszka Cisek, Kamila Szalewska, Sandra Lachowska: Występowanie kokcydii i nicieni przewodu pokarmowego u dzików na terenie Pomorza Zachodniego. Wiad. Parazytologiczne T. 50 (3) 2004, 637-640. 
 • Agnieszka Cisek, Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B, Laurans Łukasz: Ekstensywność występowania Toxocara canis (Werner, 1782) u psów i lisów na terenie Polski północno-zachodniej. Wiad. Parazytologiczne T. 50 (3) 2004, 641-646. 
 • Aleksandra Balicka-Ramisz, Alojzy Ramisz, Bogumiła Pilarczyk, Agnieszka Cisek, Barbara Rolicz.: Alimentary tract parasite occurrence in dogs in the area of north-western Poland , Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Veterinary Medicine, Volume 7, Issue 1., 2004 
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Vovk Stach Osipowicz. 2004. The course and control of coccidiosis in goats. Ann. Anim. Sci., Vol. 4, No. 1, 173-179 
 • Pilarczyk B., Aleksandra Balicka-Ramisz. : Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria i Cryptosporidium u cieląt na POMORZU ZACHODNIM, Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica, (Zootechnika) 3 (1) 2004, 49-56. 
 • Aleksandra Balicka-Ramisz, Wojtasz-Pająk A., Ramisz A., Pilarczyk B., Małecki J.: Badania nad zastosowanie chitozanu u zwierząt gospodarskich. Folia Univ. Agric. Stetin.2004, Zootechnica 235 (46): 5-8. 
 • Agnieszka Cisek., Aleksandra Balicka-Ramisz, Ramisz A., Pilarczyk B.: Monitoring parazytofauny zwierząt wolno żyjących na Pomorzu Zachodnim. . Folia Univ. Agric. Stetin.2004, Zootechnica 235 (46): 15-20. 
 • Pilarczyk B. , Aleksandra Balicka-Ramisz, Ramisz A., Vovk Stach Osipowicz, Major D., Jastrzębski G., Cisek A.: Wpływ podawania selenu na jego poziom w surowicy krwi oraz wybrane wskaźniki użytkowości krów, świń i owiec. Folia Univ. Agric. Stetin.2004, Zootechnica 235 (46): 53-58. 
 • Cisek A., Balicka-Ramisz A., B.Pilarczyk.: Prevalence and control of gastrointestinal and pulmonary nematodes in deer in a closed breeding population. Ann. Anim. Sci., Vol. 5, No. 1 (2005) 199-206. 
 • Piekarska J.,Balicka-Ramisz A., Ramisz A., B.Pilarczyk, Laurans Ł.: Chitosan effects on T(CD4+, CD8+) lymphocytes and macrophages during experimentally induced trichinosis in mice. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Biology, Volume 8, Issue 3 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Laurans Ł.: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u psów i kotów z terenu miasta Szczecina. Folia Univ. Stein. Zootechnica , 243 (47), 131-136, 2005. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Stach Vovk Osipocič, Tomza A., Wieczorek M.: Badania nad poziomem selenu w surowicy zwierząt gospodarskich pochodzących z terenu Pomorza Zachodniego i zachodniej Ukrainy. Folia Univ. Stein. Zootechnica , 243 (47), 137-142, 2005. 
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B.,Grupiński T., Ramisz A.: Badania nad rezerwuarem włośnicy wśród zwierząt wolno żyjących, Folia Univ. Stein. Zootechnica , 243 (47), 7- 10, 2005. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A.: Występowanie nicieni przewodu pokarmowego u lisów wolno żyjących w województwie zachodniopomorskim. Wiadomości Parazytologiczne, 51, 3, 249-251, 2005 
 • Witczak A., Tomza A., Ciereszko W., Borowicz J.,: Porównanie zawartości wybranych pestycydów chloroorganicznych w korze sosny (Pinus sylvestris) oraz w glebie na terenie Leśnictwa Moracz, Acta Sci. Pol., Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar. 2005, 4, (2),135-146. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Lachowska S.: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u saren i jeleni na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wiadomości Parazytologiczne, 51, 4, 307-310, 2005. 
 • Marciniak A., Romaniuk W., Tomza A.: Wpływ systemu chowu na koncentracje zanieczyszczeń gazowych (NH3, CO2, H2S) w oborach wolnostanowiskowych. Problemy Inżynierii Rolniczej 4. 
 • 22. Вoвк C., Вантух A., Юpчишин B., Balicka-Ramisz A,. Pilarczyk B.: Μoлoчна пpодуқтивністъ та яқісний сқлад молоқа за використання у раціонах қорів термічно оъроълених шротів. Вісник, 9, 173-180, 2005. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A. Ramisz A., Laurans Ł.: Effect of Baycox parasiticide on the intensity of coccidia invasion in pigeons. Ann. Anim. Sci., Vol.6. No. 2 331-335, 2006. 
 • Wieczorek M., Balicka-Ramisz A, Pilarczyk B., Tomza A.: Wpływ inwazji pasożytniczej na parametry hematologiczne krwi u świń. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica, (1), 2006, 129-136. 
 • Ramisz A.,Balicka-Ramisz A.: Ocena tusz mięsa przeznaczonego do konsumpcji w kierunku obecności larw włośni metodą kompresorową i wytrawiania.Wiadomości Parazytologiczne vol. 52, 3199-204, 2006. 
 • Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska, Bąkowska M. Pasożyty jelitowe papug. Wiadomości Parazytologiczne. 2007, 53 (2), 129-132. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Binerowska B. 2008. Comparison if in internal parasite invasions in sheep on ecological and conventional farms. Ann. Anim. Sci., Vol. 8, 1, 89-93. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Ciechanowicz J. (2008) Wstępne badania nad parazytofauną zajęcy introdukowanych na teren wyspy Chrząszczewskiej, Pomorze Zachodnie. Wiadomości Parazytologiczne 54, 2, 159-161. 
 • Wieczorek-Dąbrowska M., Balicka - Ramisz A., 2008: Występowanie i zwalczanie endopasożytów u tuczników przy użyciu preparatu fenbenat 4%. Folia Univ. Agric. Stetin. Ser. Zootech. 264 (7), 111 - 116. 
 • Antoszek J., Balicka-Ramisz A. (2009): Występowanie pierwotniaków z rodzaju Eimeria u jagniąt na Pomorzu Zachodnim. Wiadomości Parazytologiczne, 55 (1): 35-38. 

   

Doniesienia na zjazdy i konferencje naukowe
 • Ramisz A., Małecki J., Balicka-Ramisz A., Supera K.: Effect of selenium supplementation in sheep consuming diets marginally deficient in selenium. Xth International Congress on Animal Hygiene ISAH , vol. 2 Maastricht, Netherlands, 2-6 Juli 2000, str. 695-699 
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Małecki J., Pilarczyk B.:The influence of gastro- intestinal nematodes infection on production effect of cattle. Xth International Congress on Animal Hygiene ISAH, vol.1, Maastricht, Netherlands, 2-6 Juli 2000, str. 154-160 
 • Balicka-Ramisz A.,: The influence of coccidia infection on weight gain in lambs. Xth International Congress on Animal Hygiene ISAH , vol. 2, Maastricht, Netherlands, 2-6 July 2000,str.613-617 
 • Ramisz A., SzymborskiJ.,. Balicka-Ramisz A.:Epidemilological studies on trichinella sp. infection in swine, wild boars and in human being in Poland in the years 1993-1998. X Inter. Conf. Trichinellosis, Fontainebleau, France, 20-24 August 2000, str.137 
 • Kmiotek A – opiekun. Balicka-Ramisz A.. Badania nad parazytofauną oraz zwalczaniem inwazji pasożytniczych u dzików. V. Międzynar. Konferencja SKN, Wrocław, 17-18.05.2000,str.40 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A.: Drug resistance in gastro-intestinal nematodes in domesticaled animals in North West Poland. Acta Parasitologica, 45(3), F3 02, 2000 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk P, Cisek A. Studies on coccidiosis in roe deer, red deer and wild boar in North-West Poland. Acta Parasitologica, 45(3), A3 02, 2000 
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Cisek A. Bieńko B.: Badania nad pasożytami przewodu pokarmowego zwierzyny płowej ( jelenia , sarny, daniela) na terenie Polski Północno-Zachodniej. Annales UMCS, ser. DD, vol. LV/B, 532, 2000. 
 • Pilarczyk B., Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Cisek A.: Środowiskowe badania nad występowaniem Cryptosdporidium sp. u zwierząt dziko żyjących ( saren,jeleni, dzików) na Pomorzu Zachodnim. Annales UMCS, ser. DD, vol. LV/B, 530, 2000 
 • Małecki J., Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Supera.: Zapobieganie niedoborom selenu u owiec na Pomorzu Zachodnim. Annales UMCS, ser. DD, vol. LV/B, 526, 2000 
 • Ramisz A.,Balicka-Ramisz A.,Cisek A.: Badania nad parazytofauną oraz zwalczaniem inwazji pasożytów zwierzyny płowej (sarna, daniel, jeleń) na terenie Polski północno-zachodniej. III SN nt.Stan badań naukowych w weterynarii w świetle wyników uzyskanych w zakończonych i realizowanych w latach 1998 – 2000 projektach badawczych finansowanych przez KBN. Puławy, 18-19 grudzień 2000, 39 
 • Cisek A., Balicka-Ramisz A.: Badania nad kokcydiozą dzików. Konferencja naukowa: „Profilaktyka chorób młodych zwierząt oraz higiena ich wychowu”, Polanica-Zdrój 20-22.09.2002, str. 116-119. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A.: Występowanie Cryptosporum sp. U cieląt utrzymanych w gospodarstwach rodzinnych oraz wielkotowarowych Pomorza Zachodniego. Konferencja naukowa: „Profilaktyka chorób młodych zwierząt oraz higiena ich wychowu”,, Polanica-Zdrój 20-22.09.2002, str.96-100. 
 • Cisek A., Balicka-Ramisz A., Ramisz A.: The prevalence of pulmonary nematodes of game and their control In North-West Poland. Book of abstracts no.8, EAAP- 53 Annual Meeting, Cairo, 1-4 September p. 120, 2002. 
 • Ligocki M.,.Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Ramisz A.:Influence of chitosan on Salmonella gallinarum infection and weight gain In chicken. Book of abstracts no.8, EAAP- 53 Annual Meeting, Cairo, 1-4 September p. 122, 2002. 
 • Piekarska J., Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Ramisz A.: The influence of chitosan adipate on T.lymphocytes and macrophages in Trichinella spiralis infected mice. 5th International conference of the European chitin society (EUCHIS2), Trondheim, Norway, June 26-28, 2002 p. P5. 
 • Ramisz A. Szymborski J., Balicka-Ramisz A.:Studiem on horse trichinellosis In Poland, mat konf. międzynarodowej P.t. Zoonozy: problem nadal aktualny, Instytut Parazytologii PAN, Warszawa, 6 12.2002, str. 67. 
 • Ligocki M.,.Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Ramisz A.: Wpływ chitozanu na przebieg salmonelozy i kształtowanie się masy ciała u kurcząt. Zeszyty Naukowe PTZ pt: Drobiarstwo na przełomie wieków, 61, XIV Międzynarodowe Sympozjum Młodych Drobiarzy , Komunikaty, Szczecin-Międzyzdroje 13-14.06.2002, str. 155. 
 • Balicka-Ramisz A., Pilarczyk B., Rolicz B.: Kokcydioza gołębi przebieg inwazji i zwalczanie. Konferencja naukowa: Schorzenia układu oddechowego ptaków etiologia, diagnostyka i zwalczanie oraz Profilaktyka chorób młodych zwierząt oraz higiena ich wychowu, streszczenie, Polanica-Zdrój 20-22.09.2002, str.76. 
 • Ligocki M.,.Balicka-Ramisz A., Cisek A., Ramisz A.: Przebieg Salmonellozy i kształtowanie się masy ciała u kurcząt po podaniu chitozanu. Konferencja naukowa: Schorzenia układu oddechowego ptaków etiologia, diagnostyka i zwalczanie oraz Profilaktyka chorób młodych zwierząt oraz higiena ich wychowu, streszczenie, Polanica-Zdrój 20-22.09.2002, str.28. 
 • Laurans Ł., Szalewska K.: Ocena metod diagnostycznych używanych przy badaniu mięsa w kierunku Trichinella spiralis. VII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych, AR Wrocław 2002 
 • Cisek A.,Balicka-Ramisz A., Ramisz A.: The ecological studies and control of gastro-intestinal nematodes in deer (Cervidae) in North-West Poland. ISAH, Mexico, 883, 2003. 
 • Wojsznis R., Zalewski R. (opiekun SKN prof. dr hab. Balicka-Ramisz A.): Studies on Cryptosporidiosis in calves. VIII Międzynarodowa Konferencja SKN, Wrocław , 97, 2003. 
 • Skrzypczak K., Żak K. (opiekun SKN prof. dr hab. Balicka-Ramisz A.). Dogs and cats Tocarosis a dangerous zoonosis. VIII Międzynarodoa Konferencja SKN, Wrocław , 96, 2003. 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Pilarczyk B.: Wpływ warunków zoohigienicznych na stopień zarażenia kur nielnych pasożytami. Materiały konf. Pt. Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i prewencji weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 13-15. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Jastrzębski G., Cisek A.: Wpływ warunków środowiskowych na ekstensywność i intensywność inwazji pierwotniaków pierwotniaków rodz,. Eimeria u cieląt. Materiały konf. pt. Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i prewencji weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 100-102. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Cisek A.: Parazytofauna przewodu pokarmowego u krów importowanych jako jałowice cielne z Holandii. Materiały konf. pt. Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i prewencji weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 103-105. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Laurans Ł.:Środowiskowe badania nad występowaniem pasożytów przewodu pokarmowego u psów z terenu miasta Szczecina. Materialy konf. pt. Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i prewencji weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 106-108. 
 • Kołodziejczyk L., Kuma-Grygiel W., Sulżyc-Bielicka V., Kładny J., Bielicki D., Stępień-Korzonek M., Balicka-Ramisz A.: Cryptosporidiosis In patients with colon kancer; Wiad. Parazytol. Tom 49, Zesz. 1, 2003, 99 
 • Szalewska K., Wieczorek . (Opiekun Naukowy: prof. dr hab. A Balicka-Ramisz):Występowanie włośni (Trichinella sp.) u lisów i dzików na terenie Pomorza Zachodniego w latach 1999-2001, Materiały Konferencyjne Uczelniana Sesja Kół Naukowych, Szczecin, 12 grudnia 2003. 
 • A.Balicka-Ramisz, A. Wojtasz-Pajak, B. Pilarczyk, A. Ramisz: The influence of coccidiostat (baycox) and chitosan on the course of coccidiosis in broiler chicken. ISAH 2005 - Warsaw, Poland, 25-27, Vol 2 
 • Aleksandra Balicka-Ramisz, Bogumila Pilarczyk, Alojzy Ramisz, Marta Wieczorek . Education of the hygiene animal through the identification and of the solution of problems, 514-518, ISAH 2005 - Warsaw, Poland,, Vol 2 
 • Aleksandra Balicka-Ramisz, Anna Wojtasz-Pajak, Bogumila Pilarczyk, Alojzy Ramisz, Lukasz Laurans. Antibacterial and antifungal activity of chitosan, 405-406, ISAH 2005 - Warsaw, Poland,, Vol 2 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A.: Występowanie nicieni przewodu pokarmowego u lisów wolno żyjących w województwie zachodniopomorskim. XVI Wrocław konferencja parazytologiczna. ”Bioróżnorodnoœć pasożytów”. Wrocław-Karpacz, 9-11 czerwca 2005. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Lachowska S.: Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u saren i jeleni z terenu województwa zachodniopomorskiego. XVI Wrocław konferencja parazytologiczna. ”Bioróżnorodność pasożytów”. Wrocław-Karpacz, 9-11 czerwca 2005. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Dąbrowska-Wieczorek M.(2008)Stężenie selenu u saren z terenu Pomorza Zachodniego. X Sympozjum ”Pierwiastki śladowe w Środowisku” Koszlin-Mielno, 11-14 maja 2008. 
 • Tomza-Marciniak A., Balicka-Ramisz A., Dąbrowska-Wieczorek M., Pilarczyk B. (2008)Zawartość selenu w wątrobie i nerkach świń karmionych paszą z dodatkiem seleninu sodu. X Sympozjum ”Pierwiastki śladowe w Środowisku” Koszlin-Mielno, 11-14 maja 2008. 
 • Ramisz A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A.(2008)Wpływ stężenia selenu na dobrostan bydła. XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych ”Od nauki do praktyki” 18-20 wrzesień 2008. 
 • Balicka-Ramisz A., Vovk Osipovic S., Vantukh A., Zawierucha P., Ramisz A. (2009): Prewalencja pasożytami żołądkowo-jelitowymi występującymi u kóz w okręgu lwowskim (Ukraina). Konferencja naukowa ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”. Dziwnów 4-6 czerwca 2009. 
 • Balicka-Ramisz A., Vovk Osipovic S., Zawierucha P., Ramisz A., Vantukh A., Barna K. (2009): Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u bydła w Zachodniej Ukrainie. ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”. Dziwnów 4-6 czerwca 2009. 
 • Udała J., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Stankiewicz T.,Balicka-Ramisz A., Rykaczewska K. (2009): Zawartość selenu i innych wybranych składników w surowicy krów w zależności od okresu żywienia. ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”. Dziwnów 4-6 czerwca 2009. 
 • Pilarczyk B., Binerowska B., Balicka-Ramisz A., Rafalski R., Ramisz A., Tomza-Marciniak A. (2009): Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u bydła w gospodarstwie ekologicznym i tradycyjnym. ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”. Dziwnów 4-6 czerwca 2009. 
 • Pilarczyk B., Binerowska B., Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Tylkowska A. (2009): Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u bydła mięsnego z terenu Pomorza Zachodniego. ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”. Dziwnów 4-6 czerwca 2009. 
 • Pilarczyk B., Lachowski W., Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2009): Stężenie selenu u owiec pochodzących z gospodarstwa ekologicznego z terenu Pomorza Zachodniego ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”. Dziwnów 4-6 czerwca 2009. 
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Antoszek J., Balicka-Ramisz A., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M. (2009): Ocena stężenia selenu i aktywność peroksydazy glutationowej (GSHPx) w surowicy bydła mięsnego z Pomorza Zachodniego. ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”. Dziwnów 4-6 czerwca 2009. 
 • Pilarczyk B. (2009): Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u krów i jałówek importowanych do Polski z Czech, Niemiec, Francji i Holandii. ” Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych”. Dziwnów 4-6 czerwca 2009. 
 • Tomza-Marciniak A., Antoszek J., Balicka-Ramisz A., Antoszek A., Bąkowska M., Ludniewska J. (2009): Stężenie selenu w wodzie powierzchniowej i w wybranych narządach storni Platichtys flesus) z Zatoki Puckiej (południowe Morze Bałtyckie). VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„ Warszawa 24-25 września 2009. 
 • Wieczorek-Dąbrowska M., Balicka-Ramisz A. (2009): Pierwiastki toksyczne w tkankach sarny z terenu Pomorza Zachodniego. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„ Warszawa 24-25 września 2009. 
 • Tylkowska A. (2009): Występowanie pasożytów przewodu pokarmowego u lisów wolno żyjących w województwie zachodniopomorskim. Konferencja Naukowa „Parazytozy zwierząt wolno żyjących:świadomość narastającego problemu“ Warszawa 21-22 września 2009. 
 • Pilarczyk B., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek-Dąbrowska M., Dmytrów I., Sablik P., Tomza-Marciniak A., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M. (2009): Zawartość selenu w produktach mleczarskich otrzymanych z mleka od krów z terenu Pomorza Zachodniego. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„ Warszawa 24-25 września 2009. 
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A. , Wieczorek-Dąbrowska M., Balicka-Ramisz A., Pilarczyk R., Wójcik J., Bąkowska M. (2009): Ocena stężenia selenu w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego z Pomorza Zachodniego. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo –Techniczna ‘’Obieg pierwiastków w przyrodzie„ Warszawa 24-25 września 2009. 

   

Publikacje różne
 • Ramisz A., Prost M., Balicka-Ramisz A.: Gardioza psów oraz jej zwalczania przy użyciu fenbendazolu. Życie Weterynaryjne, 75(9),481-482, 2000 
 • Pilarczyk B. Kokcydioza cieląt. Przegląd Hodowlany, 1, 6-8, 2000 
 • Ramisz A., Cisek A., Balicka-Ramisz A.: Pasożyty sarny, daniela i jelenia. Wydawnictwo AR Nauka-Gospodarce, Szczecin 2001. 
 • Ramisz A.: Pasożyty zwierzyny płowej. Przegląd Eureka KBN 3, 17, 2001. 
 • Pilarczyk B.: Występowanie i zwalczanie nicieni żołądkowo-jelitowych u bydła. Przegląd Hodowlany 3, 8-11, 2001. 
 • Ramisz A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A. 2004. Wpływ pierwotniaków z rodzaju Eimeria i Cryptosporidium na zdrowotność cieląt. Nauka-Gospodarce Szczecin 2004, 67-77 
 • Pilarczyk B., Ligocki M., Balicka-Ramisz A.,Ramisz A.2004. Występowanie Cryptosporidium sp. u trzody chlewnej.Trzoda Chlewna 11/2004. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A.: Występowanie Cryptosporidium sp. u zwierząt gospodarskich. Przegląd Hodowlany, 2/2005, 25-26. 
 • Marciniak A., Tomza A.:Wentylacja naturalna czy mechaniczna?Przeglad Hodowlany 12, 21-22. 
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A. 2008. Kokcydioza cieląt – przebieg i zwalczanie. Bydło 3, 73-76. 
 • Ramisz A. 2008. Prewalencja i zwalczanie kokcydiozy u cieląt.Bydło 8-9, 103-105. 
 • Ramisz A. 2008. Ekonomiczne konsekwencje inwazji pierwotniaków z rodzaju Eimeria w hodowli bydła. Bydło 11,100-103. 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A. (2009): Cryptosporidium sp. u cieląt.Bydło 4, 72-74. 
 • Pilarczyk B. (2009): Higiena przychówka u bydła. Bydło 6, 69-71. 
 • Pilarczyk B. (2009): Ochrona cieląt przed patogenami. Bydło 10, 74-76. 
 • Pilarczyk B. (2009): Inwazje kokcydiów z rodzaju Eimeria u bydła. Bydło 11, X-XII. 

   

   

   

Współautorstwo w monografi i podręczniku
 • Ramisz A., Balicka-Ramisz A., Wojciechowski J.: „Zwalczanie parazytoz trzody chlewnej przy użyciu Dectomax® (Pfizer)”. Podrozdział w książce „Środowisko, rozród, profilaktyka i terapia chorób świń” pod redakcją Z. Pejsaka, Borgis, Warszawa 2000, 372-375. 
 • Balicka-Ramisz A, Ramisz A. , Pilarczyk B., Król-Pospieszny A.: Porównawcze badania nad skutecznością preparatu Ivomec (Noack) oraz Ivermectin 1%(Biowet-Gorzów) w zwalczaniu nicieni przewodu pokarmowego i wszy u trzody chlewnej. Podrozdział w książce „Środowisko, rozród, profilaktyka i terapia chorób świń” pod redakcją Z. Pejsaka, Borgis, Warszawa 2000, 368-370. 
 • Balicka-Ramisz A., Wojtasz-Pająk A., Ramisz A., Ligocki M.: Properties of chitosan and its salts. Chemistry for Agriculture, vol. 3 –Chemical products in agriculture and environment. Rozdział w książce Czech-Pol Trade Prague, Brussels, Stockholm, 74-80, 2002 
 • Balicka-Ramisz A., Ramisz A.: Kokcydioza królików – przebieg i zwalczanie. Konf. P.t. „Pasożytnicze pierwotniaki zagrożeniem zdrowia zwierząt”, PIW Puławy, listopad, 2002, 33-39. 
 • Kołodziejczyk L., Kuzna-Grygiel W., Sulżyc-Bielicka V., Kładny J., Bielicki D., Stępień-Korzonek M., Balicka-Ramisz. Kryptosporydioza-problem medyczny i weterynaryjny. Rozdz. Stan srodowiska przyrodniczego podstawowym warunkiem zdrowotnosci społeczeństwa, pod red. Ciaciura M, Uniwersytey Szczeciński Centrum Ekologiczno-Rekolekcyjne Przymierze Szczecin 2004 r.