Oferta dydaktyczna

Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka ogólna
 • Inżynieria genetyczna
 • Metody inżynierii genetycznej zwierząt (wsp.)

Przedmioty obieralne 

 • Biologiczne bazy danych
 • Epigenetyka
 • Mechanizmy ewolucji genomów 
 • Najnowsze trendy transgenezy
 • Nutri-, farmako- i toksykogenomika 
 • Podstawy genetyki człowieka

Studia II stopnia (magisterskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej (wsp.)
 • Bioinżynieria w produkcji żywności (wsp.)
 • Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty biotechnologii (wsp.)
 • Genomika i transkryptomika
 • Inżynieria kwasów nukleinowych

Przedmioty obieralne 

 • Biotechnologiczne podstawy ksenotransplantacji
 • Filogenetyka molekularna
 • Markery genetyczne jakości żywności
 • Metody genetyki molekularnej w diagnostyce 

 

Kierunek studiów: KYNOLOGIA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Agresja u psów (wsp.)
 • Genetyka ogólna 
 • Genetyka psów 
 • Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psów

Przedmioty obieralne 

 • Chów i hodowla kotów
 • Epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionych
 • Filogenetyka i ewolucja psa (wsp.)
 • Genomika psowatych
 • Markery genetyczne w hodowli zwierząt

Studia II stopnia (magisterskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Nutrigenomika i farmakogenomika psów

 

Kierunek studiów: ZOOTECHNIKA 

Studia I stopnia (inżynierskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Genetyka ogólna
 • Genetyka populacji i metody hodowlane 

Przedmioty obieralne 

 • Genetyczne uwarunkowania wad i chorób zwierząt
 • Komputerowa analiza danych markerowych
 • Metody klonowania zwierząt
 • Podstawy genetyki zachowania zwierząt

Studia II stopnia (magisterskie) 

Przedmioty obowiązkowe 

 • Planowanie i organizacja pracy hodowlanej 

Przedmioty obieralne 

 • Hodowla i użytkowanie gołębi
 • Immunogenetyka
 • Nutrigenomika
 • Nutrigenomika i nutriproteomika zwierząt (wsp.)

 

Studia podyplomowe - REHABILITACJA ZWIERZĄT

 • Choroby genetyczne

 

Oferta dydaktyczna dla studentów zagranicznych w ramach programu ERASMUS+

 • Biological Databases
 • Biotechnology and Genetic Engineering
 • Genetic Engineering Methods
 • Genetic Markers for Food Quality
 • Genomics
 • Human Genetics
 • Molecular Biology
 • Molecular Diagnostics
 • Transcriptomics