Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2024 roku

Publikacja Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2024 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

1. Bąkowska, M.; Pilarczyk, B.; Tomza-Marciniak, A.; Pilarczyk, R.; Udała, J. Cadmium in Selected Organs of Game Animals from Areas with Different Degrees of Industrialisation and Its Intake by Human Consumers. Animals 202414, 305

2. Pilarczyk, B.; Tomza-Marciniak, A.; Pilarczyk, R.; Felska-Błaszczyk, L.; Bąkowska, M.; Udała, J.; Juszczak-Czasnojć, M. A Comparison of the Prevalence of Gastrointestinal Parasites in Wild Boar (Sus scrofa L.) Foraging in Urban and Suburban Areas. Animals 202414, 408

3. Oberska, P.; Grabowska, M.; Marynowska, M.; Murawski, M.; Gączarzewicz, D.; Syczewski, A.; Michałek, K. Cellular Distribution of Aquaporin 3, 7 and 9 in the Male Reproductive System: A Lesson from Bovine Study (Bos taurus). Int. J. Mol. Sci. 2024, 25, 1567.