Akty prawne

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Regulamin studiów wyższych w ZUT od 1 października 2022 r.

Regulamin studiów wyższych w ZUT od 1 października 2020 r.

Regulamin studiów w ZUT w Szczecinie od 1 października 2019 r.

Regulaminu studiów wyższych w ZUT w Szczecinie od 2017/2018

u 29/17 doc (format:  doc, rozmiar:  247 kB)

u 29/17 pdf (format:  pdf, rozmiar:  16,34 MB)

 

 

Regulaminu studiów doktoranckich w ZUT w Szczecinie od 2017/2018

u 28/17 doc (format:  docx, rozmiar:  53 kB)

u 28/17 pdf (format:  pdf, rozmiar:  9,84 MB) 

 

 

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu.

Więcej informacji na stronach WBiHZ oraz MNiSW.

Zarządzenie nr 15 z 2016r. w sprawie przechowywania dokumentacji:

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad przechowywania dokumentacji potwierdzającej uzyskanie efektów kształcenia opisanych w programach kształceniana kierunkach studiów wyższych, studiach doktoranckich i podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Statut ZUT w Szczecinie

Regulaminu Studiów Podyplomowych prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

Uchwała nr 63/2014 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie określenia wartości Sn i Pn na studiach wyższych oraz warunków rejestracji na ostatni semestr studiów w roku 2014/2015.

Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie Analizy doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia

Szczegóły w poniższym pliku: