Prof. dr hab. inż. Ewa Czerniawska-Piątkowska

Profesor - kierownik

Katedra Nauk o Zwierzętach Przeżuwających

 

Pracownia Biologii Molekularnej

 

Tel.: 91 449 6809

 

E-mail: ewa.czerniawska-piatkowska@zut.edu.pl

 

Przebieg pracy naukowej
 • mgr inż. – Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, 1996
 • dr – Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2001
 • dr hab. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2009
 • prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2019
 • prof. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2022
Wybrane publikacje
 1. Kowalewska-Łuczak, I., Czerniawska-Piątkowska E. 2018. Polymorphism in the OLR1 gene and functional traits of dairy cattle. Vet. Arhiv. 88, 171–177, DOI: 10.24099/vet.arhiv.170228. IF 0,52 (WWW)
 2. Czerniawska-Piątkowska E., Skibicka M., Cioch-Szklarz B., Karakulska J., Fijałkowski K., Sonia Hiller. 2018. Impact of Housing System on Health and Rearing of Calves Based on Examination of Nasal Cavity Swabs. Pakistan J. Zool. 50 (3), 1011–1016, DOI: dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/2018.50.3.1011.1016. IF 0,547 (WWW)
 3. Czerniawska-Piątkowska E., Kotowska J., 2017. THE COMPARISON OF USEFULNESS RESULTS OF THE PRIMIPAROUS AND MULTIPAROUS CATTLE OF THE LIMOUSINE BREED. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 338 (44) 4, 27–32.
 4. Czerniawska-Piątkowska E., Nagórska O., 2017. EFFECT OF AGE AT FIRST CALVING AND CALVING INTERVAL LENGTH ON MILK PERFORMANCE IN COWS, Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 338 (44) 4, 21–26.
 5. Fijałkowski K., Peitler D., Żywicka A., Karakulska J., Czerniawska-Piątkowska E., 2017.  Influence of milk, milk fractions and milk proteins on the growth and viability of mastitis-causing Staphylococcus aureus strain, Italian J. Anim. Sci., 1–8. dx.doi.org/10.1080/1828051X.2016.1277962. IF 0,818 (WWW)
 6. Kowalewska-Łuczak I., Czerniawska-Piątkowska E., Pecka-Kiełb E. 2017. Investigation on relationships of the FABP3 and SLC27A3 genes with milk production traits in sheep. J. Elem. 22 (4), 1485–1493. DOI: 10.5601/jelem.2017.22.1.1406. IF 0,641(WWW)
 7. Bortacki P, Kujawiak R., Czerniawska-Piątkowska E., Sevgi Kirdar S., Wójcik J., Grzesiak W. 2017. Impact of milking system and frequency on yield, chemical composition and quality of milk in high producing dairy herd. Mljekarstvo 67 (3), 226–230. IF 0,631(WWW)
 8. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Żychlińska-Buczek J., 2009. Porównanie poziomu cech produkcyjnych krów rasy hf importowanych z Niemiec z rówieśnicami krajowymi. Acta Sci. Pol. Zootechnica (3), 3–10.
 9. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., 2008. Comparison of milk performance and milk composition of HF firs-calf heifers imported pregnant from Holland and Sweden to Poland with reference to blond physiological parameters. Výzkumv chovu skotu/Cattle research, Orginal scientific papers. Seria A, 18 (1), 44–50.
 10. Losand B., Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Blum E., Błaszczyk P., 2007. Effect of grazing intensively reared pregnant replacement German Holstein heifers on body development, calving and milk performance. Archiv Tierz. 50 (1–5), 427–441. IF 1,203 (WWW)
 11. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., Losand B., Kuriata Ł., 2007. Porównanie wzrostu i rozwoju jałowek rasy holsztyn niemiecki w różnych systemach utrzymania. Acta Sci. Pol., Zootechnica 6 (1), 15–22.
 12. Czerniawska-Piątkowska E., Szewczuk M., 2006. Kształtowanie się cech użytkowości mlecznej krów pierwiastek krajowych oraz importowanych z Danii i Holandii. Acta Sci. Pol., Zotechnica 5 (2), 13–18.
 13. Losand B., Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Wójcik J., Lachowski W., 2004. Wpływ systemu odchowu jałówek rasy holsztyn niemiecki z terenów Pomorza Przedniego na ich wzrost i rozwój. Zesz. Nauk. AR Wroc., Zootech. 51, 51–57.
 14. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Pilarczyk R., Rzewucka E., 2004. A comparison of protein polymorphisms in milk produced by two large-herd dairy farms in West Pomerania. Archiv Tierz. 47 (2), 155–164.
 15. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., 2004. Polimorfizm białek mleka u bydła. Med. Weter. 60 (7), 692–694.
 16. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., Mikuła A., 2002. Polimorfizm białek mleka a poziom produkcyjności mlecznej stada krów. Acta Sci. Pol. Zotechnica (1–2), 17–26.
 17. Czerniawska-Piątkowska E., Durnaś B., Kamieniecki H., Mikuła A., Wójcik J., 2002. Wartość użytkowa stada krów mlecznych z uwzględnieniem polimorfizmu białek mleka. Rocz. Nauk. Zootech., supl. 15, 63–69.
 18. Czerniawska-Piątkowska E., Kamieniecki H., 2002. Frekwencja genów i genotypów białek mleka krów w wielkostadnym gospodarstwie z terenu Pomorza Zachodniego. Folia Univ. Agric. Stetin., Zootech. 227 (44), 35–40.
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego Koło w Szczecinie – pełnione funkcje: członek od 1999 r.; sekretarz i skarbnik w kadencji od 2000 do 2004 r. oraz od 2004 do 2007 r. Przewodnicząca koła PTZ od 2012 r.
 • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, członek, od 2005 r.
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne, od 2009 r.
 • European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) od 2015 r.
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Instytut Zootechniki, Kołbacz, staż, 1998
 • Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec, 2000
 • Institut für Tierproduktion der Landesforschungsanstal für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Dummerstorf, 2003, 2004, 2006
 • Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg, 2004
 • Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Czechy, 2005
 • Belgia, staż i zapoznanie się z polityką rolną w krajach Unii Europejskiej wyjazd studyjny w ramach projektu pt. „Rozwój obszarów wiejskich na pograniczu”, Bruksela, 2006 r.
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Członek Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2004–2005
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadry, 2004–2005
 • Opiekun roku (kierunek Zootechnika), 2002–2007
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, 2005–2008
 • Członek Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt od 2008–
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, 2008–
 • Udział w Komisji Egzaminacyjnej do zaliczenia praktyki zawodowej i produkcyjno-organizacyjnej dla studentów kierunku zootechnika, 2007, 2008, 2009
 • Opiekun SKN Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS” od 2010 r.
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Ankietyzacji
 • Redaktor serii Zootechnica czasopisma „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica”
Odznaczenia i nagrody

 • Nagroda Naukowa I stopnia JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2005
 • Naukowa Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2007
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2009
 • Srebrny Krzyż Zasługi, 2016
 • Nagroda Jubileuszowa JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017
 • Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2017 roku
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2018 roku
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2019 roku
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2020 roku
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2021 roku
 • 2023 r. Odznaka Honorowa  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  „ Zasłużony dla Rolnictwa”

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Hodowców Zwierząt Przeżuwających „TAURUS”, 2010
Organizator konferencji naukowych
 • Członek Komitetu Organizacyjnego I Zachodniopomorskiej Konferencji Naukowej nt. "Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności", Szczecin–Międzyzdroje, 2000
 • Sekretarz w pracach komitetu organizacyjnego LXVI Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. M. Oczapowskiego. Międzyzdroje, 2001
 • Sekretarz w pracach komitetu organizacyjnego konferencji naukowo-produkcyjnej pt. "Optymalizacja warunków odchowu cieląt i młodzieży drogą do uzyskania wysokiej produkcyjności krów mlecznych, Kołbacz, 2002
 • Sekretarz w pracach komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Produkcyjnej pt. "Die rationalle Kälber und Jungrinderaufzucht als die Voraussetzung für die Erhaltung der Gesunde- und Hochleistungskühe, Lubiana–Maciejewo, 2004
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji nt. "Wykorzystanie najnowszych osiągnięć genetyki w hodowli bydła mlecznego i mięsnego, Międzyzdroje, 21–22 czerwca 2006 r.
 • Członek komitetu organizacyjnego i naukowego Konferencji pt: Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie” organizowanej przez ZUT w Szczecinie w dniu 2.06.2017 r.
 • Członek komitetu organizacyjnego i naukowego IX Międzynarodowej Konferencji pt.: „Hodowla Bydła Mięsnego w Polsce – wyzwania i perspektywy dla „Zielonej Doliny” organizowanej w Karpaczu i Radomierzu w dniach: 10-12.09.2017 r.
 • Członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka okiem młodego naukowca”, organizowanej w Łodzi, data: 10.06.2017 r.
 • Członek komitetu naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zrozumieć naukę”, Łódź, 30.10.2017 r.
 • Członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego pt. Ist International Conference – Modern Reproduction of Livestock, Wroclaw 26th of January 2018 pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Tadeusza Trziszki, 26 stycznia 2018 r.
 • Członek Komitetu naukowego Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: „Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego – Rozród w stadzie”, Szczecin 23 marca 2018 r.
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji Naukowej pt. ”Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska”, LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019 Szczecin.
Projekty Badawcze i Granty KBN
 • Grant MNiSZW: „Określenie wpływu polimorfizmu genu receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu typu 1 (IGF-IR) na cechy użytkowości mlecznej i mięsnej wybranych ras bydła”, realizacja ZUT w Szczecinie, N N311 221738 (współwykonawca) 2010–2012
Udział w konferencjach
 • Konferencja naukowa nt. "Warunki chowu zwierząt a bezpieczeństwo żywności", Wrocław, 18–19.11.2004 r.
 • Udział w Konferencji 2015, ESDAR Bułgaria 19th Annual Conference of ESDAR, Bulgaria, 16–19 September 2015.
 • Udział w Konferencji 2016, ESDAR – Portugalia (Lisbona) 20th Annual Conference of ESDAR, Portugal, 27–29 October 2016.
 • Udział w Międzynarodowej  Konferencji Naukowej  na Ukrainie nt. 3rd International Scientific and Practical Conference of Teachers and Students "The real aspects of animal biology, veterinary medicine and veterinary and sanitary examination“ 16–18 maja 2018 r. Dniepr
 • Udział w Międzynarodowej  Konferencji Naukowej na Ukrainie nt. „THE THIRD MILLENNIUM SUSTAINABLE DEVELLOPMENT GOALS: CHALLENGES FOR LIFE SCIENCES UNIVERSIYIES”. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 23–25 maj, 2018 r.
 • Udział w wyjeździe studyjnym realizowanym w hiszpańskim regionie Andaluzji  w ramach projektu: „Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarze wytwarzania certyfikowanych produktów regionalnych pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie ich do obrotu" organizowanym przez Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Balicach ze środków Unii Europejskiej, 15–22 września 2018.
Współpraca z zagranicą
 • Kierownik projektu badawczego pt. „Wpływ zróżnicowanej intensywności odchowu cieląt na długość użytkowania krów rasy Holsztyn Niemiecki", współpraca Katedry Nauk o Zwierzętach Przeżuwających i Krajowej Stacji Badawczej Rolnictwa i Rybactwa w Dummerstorfie
Zainteresowania, hobby
 • Przyroda, lubię spacery...
Znajomość języków obcych
 • język niemiecki