Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2020 roku

Publikacje Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2020 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

  1. Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J., Chundekkad P. (2020): Morphometric measurements of the umbilical cord and placentomes and Doppler parameters of the umbilical artery through ultrasonographic analysis in pregnant sheep. Small Ruminant Research, 184, 1-6.