Obszary badawcze Jednostki

Badania materiałów osteologicznych zwierząt domowych i dzikich jako źródła wiedzy o spożywaniu mięsa w średniowiecznych wspólnotach ludzkich na Pomorzu Zachodnim

Bilateralna symetria i asymetria szkieletu zwierząt domowych

Metryczna i niemetryczna zmienność cech szkieletu zwierząt domowych

Kraniometria porównawcza ssaków

Rozród i warunki utrzymania zwierząt futerkowych

Gospodarowanie populacjami zwierząt dziko żyjących i inwazyjnych w Polsce

Programy świetlne w hodowli zwierząt futerkowych