Studenckie Koło Naukowe Kynologów

Opiekun SKN Kynologów - dr Katarzyna Królaczyk

Studenckie Koło Naukowe Kynologów zostało wpisane do rejestru organizacji, stowarzyszeń i studenckich kół naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dnia 28 listopada 2018 r.

 

Zakres działalności koła:

1.   Zgłębianie wiedzy z zakresu chowu, hodowli i użytkowania psów.

2.   Współpraca z organizacjami i instytucjami realizującymi działania związane z chowem, hodowlą i użytkowaniem psów.

3.   Prowadzenie działalności popularyzującej zagadnienia związane z szeroko pojętą kynologią.

4.   Współpraca ze szczecińskim oddziałem Związku Kynologicznego w Polsce oraz nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i

          stowarzyszeniami.

5.    Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na terenie gminy Szczecin dotycząca bezpiecznego postępowania z psem.

 

Uczestnictwo w wydarzeniach naukowych:

1.    Organizacja i udział w piątych Warsztatach Kynologicznych pn. „Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów”,

       Szczecin, 30.11–02.12.2018r.

2.    Udział w szóstych warsztatach kynologicznych pn. „80-lecie Związku Kynologicznego w Polsce”, Barzkowice, 17–18.05.2019 r.

3.    Udział w sesji konkursowej młodych naukowców podczas LXXXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego,

       Szczecin, 19.września 2019 r.

4.    Udział w VII warsztatach kynologicznych pn. „Pies w sporcie i rekreacji”, wrzesień 2020 r.

5.    Udział w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelniana); Szczecin, 28.11.2020 r.

6.    Udział w siódmych warsztatach kynologicznych pn. "Pies w sporcie i rekreacji", Szczecin, wrzesień 2020.

7.    Udział w konferencji naukowej Środowisko a zdrowie i dobrostan ludzi i zwierząt, Szczecin, 11.06.2021.

8.    Udział w konferencji naukowej Środowisko-zwierzę-człowiek, Szczecin, 14.10.2021.

9.    Udział w LXXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Sekcja Żywienia Zwierząt, Olsztyn 2021.

 

 Wybrane publikacje członków Koła:

1.   Karatysz K. 2021. Opinions and knowledge about ear cropping and tail docking at dogs in Stargard city. Folia Pomaranae Universitatis Technologiae Stetinensis, 359 (58) 2, 5-12.

2.   Królaczyk K., Kobylińska A., Kępińska-Pacelik J., Rudnik K., Biel W. Wartość odżywcza i potencjał antyoksydacyjny Origanum majorna L. Poster  LXXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego, Sekcja Żywienia Zwierząt, Olsztyn 2021.

3.   Rudnik K., Szelong N. 2021. Bezpieczeństwo zabawek dedykowanych psom. Materiały konferencyjne konferencji naukowej „Środowisko-zwierzę człowiek”, Szczecin, 14.10.2021, 76.

4.   Rudnik K. 2020. Ancylostoma caninum – realne zagrożenia dla podróżującego psa.  Materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, Szczecin, 28.11.2020, 196

5.   Szelong N. 2020. Border collie – wszechstronny pies użytkowy. Materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, Szczecin, 28.11.2020, 181

6.  Karatysz K. 2020. Porównanie aspektów prawnych posiadania psa w Polsce i Niemczech. Materiały konferencyjne VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, Szczecin, 28.11.2020, 188.