Współpraca z ośrodkami krajowymi

Współpraca z ośrodkami krajowymi

  • Morski Instytut Rybacki w Gdyni
  • Państwowy Instytut Weterynarii- Zakład Parazytologii – Puławy
  • AR Wrocław -Katedra Chorób Wewnętrznych i Parazytologii
  • PAM Szczecin- Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii
  • PAM Szczecin- Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych
  • PAM Szczecin- Samodzielna Pracownia Embriologii
  • Uniwersytet Jagielloński-Instytut Zoologii
  • Nadleśnictwo Kliniska
  • Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Oddział Szczecinek
  • Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie