Publikacja Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska w 2019 roku

Lista filadelfijska (prace z IF)

  1. Uchwał P., Juszczak M., Bąkowska M. (2019): Content of selenium in selected food products on the markets of north-western Poland.  Journal of Elementology 24, 111-123