Obszary badawcze jednostki

  • Zagadnienia biologii rozrodu, hodowli i metod doskonalenia oraz żywienia świń w aspekcie optymalizacji cech produkcyjności tego gatunku zwierząt (rozrodczych, tucznych i rzeźnych) z uwzględnieniem czynników genetycznych i pozagenetycznych.
  • Zależności między wartością tuczną i rzeźną a cechami rozrodczości knurów i loch.
  • Organiczne dodatki paszowe w żywieniu tuczników, loch i knurków w trakcie ich odchowu.
  • Polimorfizm genów a cechy użytkowe świń.