Prace magisterskie

 

 

Prace magisterskie zrealizowane w Pracowni Biologii i Ekologii Pasożytów 

 

na kierunku Biologia 

 

1. Marta Mackiewicz: Helmintofauna psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. (2008). 

2. Małgorzata Skorasińska: Struktura taksonomiczna i ilościowa zgrupowania nicieni z rodziny Tetrameridae u dzikich kaczek z terenu Pomorza Zachodniego (2008). 

3. Kamila Gadomska: Zależności pomiędzy zarażeniem pasożytami przewodu pokarmowego a kondycją na przykładzie dzikich kaczek z podrodziny Anatinae (2009). 

4. Marta Mikołajuk: Ingliseria cirrohamata u dzikich kaczek z plemienia Mergini (2009). 

5. Natalia Pilarska: Nicień Eustrongylides mergorum (Rudolphi 1809) u dzikich kaczek z plemienia Mergini (2009). 

6. Izabela Edyk: Przywry z rodziny Echinostomatidae u dzikich kaczek z północno-zachodniej Polski (2010). 

7. Marcin Głogoza: Przywry z rodziny Strigeidae (Railliet, 1919) u kaczek w północno-zachodniej Polsce (2010). 

8. Monika Grączewska: Tasiemce z rodzaju Fimbriaria Frȍelich 1802 u dzikich kaczek Pomorza Zachodniego (2010). 

9. Ewelina Januszanis: Charakterystyka morfometryczna Cloacotaenia megalops (Nitzsch in Creplin, 1892) u wybranych gatunków dzikich kaczek Pomorza Zachodniego (2010). 

10. Joanna Jedziniak: Współwystępowanie nicieni z rodziny Tetrameridae i Acuariidae u dzikich kaczek Pomorza Zachodniego (2010). 

11. Piotr Ptak: Współwystępowanie nicieni z rodzin Tetrameridae i Amidostomatidae u dzikich kaczek Pomorza Zachodniego (2010). 

12. Bartłomiej Nurkowski: Charakterystyka morfometryczna i ekologiczna nicienia Echinuria uncinata (Rudolphi, 1819) u krzyżówki Anas platyrhynchos (2012).  

13. Natalia Tymczyn: Charakterystyka morfometryczna i ekologiczna tasiemca Sobolevicanthus gracilissimus (Czapliński et Czaplińska, 1990) u wybranych gatunków kaczek Pomorza Zachodniego (2012).

 

na kierunku Zootechnika

 

1. Beata Rewers: Charakterystyka morfometryczna owczarków niemieckich (Deutscher Schäferhund) ze szczególnym uwzględnieniem aparatu ruchu (2001). 

2. Joanna Szkutnik: Morfometria bulterierów występujących w Polsce na tle wzorca Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (2001). 

3. Renata Batóg: Morfometria sznaucerów miniaturowych trzech odmian barwnych występujących w Polsce (2002). 

4. Kinga Bobrowska: Struktura taksonomiczna, topiczna i ilościowa nicieni przewodu pokarmowego krzyżówki Anas platyrhynchos z terenu Pomorza Zachodniego (2002). 

5. Jacek Kimel: Charakterystyka morfometryczna psów w typie owczarka niemieckiego wykorzystywanych w straży granicznej ze szczególnym uwzględnieniem ich przydatności do szkolenia i pracy (2003). 

6. Anna Potrzuska: Amidostomum acutum (Nematoda) u dzikich kaczek z terenu północno-zachodniej Polski (2003). 

7. Katarzyna Bączyk: Charakterystyka morfometryczna jamników standardowych w Polsce na tle wzorca FCI (2005). 

8. Małgorzata Szeremeta: Struktura taksonomiczna, topiczna i ilościowa zgrupowania tasiemców (Cestoda) u krzyżówki Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 z terenu północno-zachodniej Polski, 2005. 

9. Danuta Korsak: Ornitofauna jeziora Przyłężek (2005). 

10. Katarzyna Żelech: Analiza kosztów utrzymania psów Canis familiaris na przykładzie populacji gryfińskiej (2005). 

11. Michał Skórnicki: Struktura zgrupowania helmintofauny traczy (Mergini)w zależności od płci i wieku ptaków (2006). 

12. Dorota Maciejewska: Struktura ilościowa i jakościowa psów z IX grupy FCI zarejestrowanych w latach 1998-2005 w Szczecińskim Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce (2007). 

13. Agnieszka Wasiukiewicz: Charakterystyka porównawcza psów rasy: Parson Russell Terrier i Jack Russell Terrier (2007). 

14. Błażej Bremski: Analiza wielkości morfometrycznych jelit zająca szaraka (2009). 

15. Przemysław Kościelski: Tasiemce z rodziny Diphyllobothriidae u dzikich kaczek północno-zachodniej Polski (2009). 

16. Katarzyna Łunkiewicz: Tasiemiec Diorchis ovofurcata (Czapliński, 1972) u dzikich kaczek z plemienia Aythyini (2011). 

17. Aleksandra Siekierska: Mocznica i syndrom urologiczny u kotów (2011). 

18. Joanna Wolanin: Dysplazja stawów biodrowych u psów (2011).