Kontakt

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Dziekanat, ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

tel.: 91 449 67 53 (50, 51,52,54), fax: 91 454 16 42

adres do korespondencji:

al. Piastów 17

70-310 Szczecin

e-mail: dziekanat.biot@zut.edu.pl