Dla Absolwentów

Zaświadczenie o odbytych studiach

Zaświadczenie o odbytych studiach wystawiane jest m.in. w celu:

  • przedłożenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • uzyskania karty przebiegu studiów

  


Tablo Absolwentów