Projekty badawcze i granty realizowane w jednostce

  • Analiza polimorfizmu genów prolaktyny (PRL), properdyny (BF) oraz czynnika hamującego białaczkę (LIF) w stadzie loch mieszańców oraz poszukiwanie ich związku z wielkością miotu" 2009-2011.
  • „Jakość ziarna oraz wartość pokarmowa nowych krótkosłomych form owsa nagoziarnistego w porównaniu z owsem oplewionym”, numer projektu N N312 195435, Kierownik projektu: Wioletta Biel, realizacja 2008-2010