oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna:

Zespół pracowników Katedry prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym dla kierunków:

Bioinformatyka :

Przedmioty:

 • biologia komórki
 • cytobiologia
 • systemy przekazywania informacji w układach biologicznych
 • anatomia funkcjonalna i fizjologia ssaków
 • genomika i proteomika
 • organizm w czasie i przestrzeni

Biologia:

Przedmioty:

 • markery i mapy białkowe
 • endokrynologia
 • molekularne wskaźniki predykcyjne płynów ustrojowych
 • biologia komórki
 • fizjologia zwierząt
 • proteomika
 • organizm w czasie i przestrzeni
 • komunikacja komórkowa
 • ekofizjologia zwierząt
 • fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności
 • fizjologia noworodka
 • chronobiologia
 • metabolizm informacyjny

Biotechnologia:

Przedmioty:

·                               fizjologia zwierząt

·                               urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologii

·                               biologia komórki

·                               endokrynologia ssaków

·                               fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz- wewnątrzkomórkowej

·                               markery i mapy białkowe

·                               ekofizjologia ewolucyjna

·                               proteomika

·                               konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmu

Zootechnika:

Przedmioty:

·                               fizjologia zwierząt

·                               organizm w czasie i przestrzeni

·                               świat komórki

·                               metaboliczne sterowanie czynnością organizmu

·                               białkowe markery w ocenie zdrowia i wydajności fizycznej koni

·                               metabolizm informacyjny

·                               fizjologia ciąży i okresu neonatalnego

·                               fizjologiczne aspekty wysokiej produkcyjności zwierząt

·                               aktualne trendy w badaniach i aplikacji zootechnicznej

Rolnictwo (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa):

Przedmiot:

·                               fizjologia zwierząt z anatomią

Mikrobiologia stosowana (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa):

Przedmiot:

·                               biologia komórki

Ponadto w Katedrze prowadzone są zajęcia w języku angielskim oraz francuskim dla studentów zagranicznych:

Przedmioty:

 • proteomika (w języku angielskim oraz francuskim)
 • fizjologia zwierząt (w języku angielskim)