oferta dydaktyczna

Oferta dydaktyczna:

Zespół pracowników Katedry prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym dla kierunków:

Biologia:

Przedmioty:

 • Markery i mapy białkowe
 • Endokrynologia
 • Molekularne wskaźniki predykcyjne płynów ustrojowych
 • Biologia komórki
 • Fizjologia zwierząt
 • Proteomika
 • Organizm w czasie i przestrzeni
 • Komunikacja komórkowa
 • Ekofizjologia zwierząt
 • Fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności
 • Fizjologia noworodka
 • Chronobiologia
 • Metabolizm informacyjny

Biotechnologia:

Przedmioty:

 • Fizjologia zwierząt
 • Urządzenia technologiczne i aparatura badawcza w biotechnologii
 • Biologia komórki
 • Endokrynologia ssaków
 • Fizjologiczne mechanizmy komunikacji zewnątrz- wewnątrzkomórkowej
 • Markery i mapy białkowe
 • Ekofizjologia ewolucyjna
 • Proteomika
 • Konsekwencje genetycznej modyfikacji czynności organizmu

Zootechnika:

Przedmioty:

 • Fizjologia zwierząt
 • Organizm w czasie i przestrzeni
 • Świat komórki
 • Metaboliczne sterowanie czynnością organizmu
 • Białkowe markery w ocenie zdrowia i wydajności fizycznej koni
 • Metabolizm informacyjny
 • Fizjologia ciąży i okresu neonatalnego
 • Fizjologiczne aspekty wysokiej produkcyjności zwierząt
 • Aktualne trendy w badaniach i aplikacji zootechnicznej

Rolnictwo (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa):

Przedmiot:

 • Fizjologia zwierząt z anatomią

Mikrobiologia stosowana (Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa):

Przedmiot:

 • Biologia komórki

Ponadto w Katedrze prowadzone są zajęcia w języku angielskim oraz francuskim dla studentów zagranicznych:

Przedmioty:

 • Proteomika (w języku angielskim oraz francuskim)
 • Fizjologia zwierząt (w języku angielskim)