Historia Katedry

Katedra została utworzona w 1955 roku pod nazwą Katedry Ogólnej Hodowli Zwierząt. Inicjatorem powołania Katedry, jej organizatorem, jak również pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Zdzisław Śliwa. Od 1959 roku do 1999 roku Katedra działała pod kierownictwem prof. dr Arkadiusz Kawęckiego. W 1999 roku na kierownika Katedry powołano prof. dr hab. Marka Kmieć, który pełnił tę funkcję do 2010 roku. Od 1 września 2010 roku kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Arkadiusz Terman.