Godziny konsultacji pracowników

Konsultacje pracowników Katedry Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska

Prof. dr hab. Jan Udała

piątek 8.00 - 10.00

Prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz wtorek 10.00-12.00
Prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk

poniedziałek  12.00-14.00

piątek 12.00 - 14.00

dr hab. Bogdan Lasota, prof. nadzw. poniedziałek 11.45 – 13.45
dr hab. Beata Seremak, prof. nadzw. wtorek 10.00-12.00
dr hab. Barbara Błaszczyk wtorek 10.00-12.00
dr hab. Agnieszka Tomza-Marciniak

wtorek 12.00-14.00

czwartek 12.00-14.00

dr hab. Dariusz Gączarzewicz czwartek 10.00 -12.00               
dr hab. Tomasz Stankiewicz wtorek 12.00-14.00