Tematy prac licencjackich

Propozycja tematów prac licencjackich na kierunku Biologia

 • Alergia a pasożyty 
 • Charakterystyka siedlisk bobra europejskiego (Castor fiber) na Pomorzu Zachodnim 
 • Czynna ochrona gadów w Polsce 
 • Czynna ochrona płazów w Polsce 
 • Dymorfizm płciowy wybranych gatunków ptaszników z rodziny  Theraphosidae  
 • Endemity wybranych rejonów Polski
 • Fauna Palearktyki 
 • Głowonogi - ewolucja i behawior
 • Herpetofauna wybranego rejonu kraju 
 • Inwazja norki amerykańskiej (Mustela vison) w Polsce 
 • Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki owadów 
 • Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki ryb 
 • Inwazja obcych – zawleczone do Polski gatunki ssaków 
 • Inwazja szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella) w Polsce
 • Kariera Caenorhabditis elegans – modelowego organizmu współczesnej genetyki
 • Lokomocja u zwierząt 
 • Miejsce pijawek we medycynie współczesnej  
 • Mięczaki Pomorza Zachodniego 
 • Motyle minujące – biologia i środowisko życia 
 • Narządy zmysłów u bezkręgowców
 • Ochrona wybranych gatunków ptaków drapieżnych w Polsce 
 • Preferencje pokarmowe wybranych gatunków pająków egzotycznych 
 • Preferencje pokarmowe wybranych gatunków pająków krajowych 
 • Próby reintrodukcji dropia (Otis tarda) w Polsce 
 • Rola radiacji adaptacyjnej w powstawaniu gatunków (specjacja)
 • Ssaki Bałtyku
 • Stosunki troficzne w świecie zwierząt
 • Szop pracz (Procyon lotor) w Polsce – szansa, czy zagrożenie 
 • Warunki abiotyczne a wzrost i rozwój zwierząt 
 • Wybrane choroby odzwierzęce u ludzi 
 • Wybrane zagadnienia z etologii owadów społecznych 
 • Występowanie wydry (Lutra lutra) na Pomorzu Zachodnim