Projekty badawcze

Grant nr PB 0152 S3/93/04 pt. Biologiczna ocena różnych grup związków chemicznych izolowanych z nasion łubinu

Grant nr PO6D 01108 pt. Zmiany jakości jaj zależne od wieku i pochodzenia kur i ich wpływ na wylęgowość

Grant nr 5 PO6E 042 19 pt. Ocena przebiegu adaptacji australijskiego emu (Dromaius novaehollandiae) do warunków krajowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu wylęgowości