Informacje bieżące

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury - raport o stanie nauki i raport o edukacji 16.11.2022 09:38

„STAN EDUKACJI ZOOTECHNICZNEJ I RYBACKIEJ W POLSCE. ANALIZA I RAPORT” oraz „OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU DYSCYPLINY NAUKOWEJ ZOOTECHNIKA I RYBACTWO. ANALIZA I RAPORT”

 

Wielce Szanowni Państwo
Dyrektorzy Instytutów,
Dziekani Wydziałów,
Przewodniczący Rad Naukowych Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

Pragnę jeszcze bardzo serdecznie podziękować Państwu za ogromne i efektywne wsparcie w opracowaniu i publikacji raportów „STAN EDUKACJI ZOOTECHNICZNEJ I RYBACKIEJ W POLSCE. ANALIZA I RAPORT” oraz „OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU DYSCYPLINY NAUKOWEJ ZOOTECHNIKA I RYBACTWO. ANALIZA I RAPORT” przygotowanych przez Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk.
Autorami raportów są wybitni eksperci, zatrudnieni w kierowanych przez Państwa jednostkach naukowych. Dokonana została rzetelna i głęboka analiza osiągnięć i stanu dyscypliny naukowej  zootechnika i rybactwo oraz specjalistycznej edukacji obejmującej wszystkie szczeble kształcenia. Są to pierwsze tak kompleksowe opracowania dotyczące zootechniki i rybactwa w XXI wieku. Raporty są obecnie szeroko upowszechniane. 
Ośmielam się więc zwrócić z prośbą do Państwa Dyrektorów instytutów, Dziekanów wydziałów i Przewodniczących rad naukowych o wsparcie działań Komitetu w tym zakresie, umieszczając na stronach internetowych jednostek listy Przewodniczących zespołów przygotowujących raporty oraz linki do obydwu dokumentów dostępnych na stronach KNZiA w zakładce Raporty KNZiA: knz.pan.pl/pl/raporty


Z wyrazami najwyższego szacunku

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski 

Przewodniczący KNZiA PAN