Informacje bieżące

Konferencja Młodych Naukowców Województwa Zachodniopomorskiego 08.11.2022 08:59

2 grudnia 2022 r. godz. 10:00 ul. Zołnierska 47 (Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)

Konferencja jest skierowana do młodych naukowców uczelni zachodniopomorskich:
doktorantów ze Szkół Doktorskich, doktorantów niestacjonarnych oraz pozostałych pracowników naukowo–dydaktycznych.

Celami konferencji są:

  • integracja młodych naukowców województwa zachodniopomorskiego,
  • wskazanie, w formie warsztatowej, dobrych praktyk z zakresu określania tematów naukowych, współpracy interdyscyplinarnej oraz pozyskiwania projektów badawczych,
  • dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat praw autorskich przy sporządzaniu publikacji,
  • stworzenia płaszczyzny do przedyskutowania (na szczeblu młodych naukowców) kluczowych problemów i wyzwań.


Kluczową częścią konferencji będzie wystąpienie Pana Profesora Grzegorza Węgrzyna, Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej.

Zaproszenie + program (format:  pdf, rozmiar:  632 KB)

Zasady rejestracji (format:  docx, rozmiar:  16,26 KB)