Dr hab. inż. Agnieszka Tomza-Marciniak, prof. ZUT

Tematyka badawcza
 • Bioakumulacja polichlorowanych węglowodorów (PCB, pestycydy) i metali ciężkich w ekosystemach lądowych i wodnych 
 • Badania nad poziomem selenu u zwierząt

Przebieg pracy naukowej 

 

 • mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Kierunek: Ochrona Srodowiska, Katedra Toksykologii, Rtęć, glin, lit, wanad i pozostałości ekstrahowane eterem w glebach spod niekontrolowanych wysypisk odpadow komunalnych, 2000 
 • dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Katedra Toksykologii, Kumulacja ogólnego PCB i dioksynopodobnych koplanarnych kongenerów w wybranych narządach i tkankach ryb karpiowatych ujścia dolnej Odry, 2004
 • dr hab. inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Pozostałości polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz pestycydów chloroorganicznych w wybranych gatunkach ssaków lądowych jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska tymi związkami, 2015

   

 

Wybrane publikacje
 • Tomza-Marciniak A.,  Stępkowska P., Kuba J., Pilarczyk B. (2018):  Effect of bisphenol A on reproductive processes: A review of in vitro, in vivo and epidemiological studies. Journal of Applied Toxicology 38: 51-80. IF:3,159
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R.,  Udała J., Kryzhel B., Ligocki M. (2020):  Content of essential and non-essential elements in wild animals from western Ukraine and the health risks associated with meat and liver consumption.  Chemosphere  doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125506 IF: 5,108
 • Vukašinovic-Pešic V., Pilarczyk B., Miller T.,  Rajkowska-Mysliwiec M.,  Podlasinska J., Tomza-Marciniak A., Blagojevic N., Trubljanin N.,  Zawal A., Pešic V. 2020.  Toxic Elements and Mineral Content of Different Tissues of Endemic Edible Snails (Helix vladika and H. secernenda) of Montenegro.  Foods 2020, 9, 731; doi:10.3390/foods9060731.  IF: 3,011
 • Sotek Z.,  Białecka B., Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R.,  Tomza-Marciniak A.,  Kruzhel B., Lysak H., Bąkowska M., Vovk S. (2019):  Antioxidant Activity and Selenium and Polyphenols Content from Selected Medicinal Plants Natives from Various Areas Abundant in Selenium (Poland, Lithuania, and Western Ukraine). Processes 2019, 7, 878; doi:10.3390/pr7120878 IF: 1,963
 • Kosik-Bogacka D., Osten-Sacken N., Łanocha-Arendarczyk N., Kot  K., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasińska J., Chmielarz M., Heddergott M., Alain C.F., Steinbach  P. (2019): Selenium and mercury in the hair of raccoons (Procyon lotor) and European wildcats (Felis s. silvestris) from Germany and Luxembourg. Ecotoxicology  https://doi.org/10.1007/s10646-019-02120-3. IF: 2,460
 • Tomza-Marciniak A.,  Pilarczyk B., Witczak A, Rząd I., Pilarczyk R. (2019):  PCB residues in the tissues of sea ducks wintering on the south coast of the Baltic Sea, Poland.  Environ. Sci Pollut Res.  26, 11300-11313. IF: 2,741
 • Tylkowska A., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Zyśko M., Tomza-Marciniak A. (2019): Presence of tapeworms (Cestoda) in red fox (Vulpes vulpes) in north-western Poland, with particular emphasis on Echinococcus multilocularis. J. Vet. Res. 63, 71-78. IF:0,811
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,   Pilarczyk R., Kuba J., Hendzel D., Udała J., Tarasewicz Z. (2019): Eggs as a source of selenium in tha human diet. Journal of Food Composition and Analysis 78, 19-23. IF:2,956
 •  Sotek Z., Białecka B., Pilarczyk B., Kruzhel B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Lysak H., Bąkowska M., Vovk S. (2018):  The content of selenium, polyphenols and antioxidative activity in selected medicinal plants from Poland and Western Ukraine. Acta Poloniae Pharmaceutica- Drug Research, 75, 5:1107-1116. IF:0,877
 • Tylkowska A., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Zyśko M., Tomza-Marciniak A. (2018):  The presence of Alaria alata fluke in the red fox (vulpes vulpes) in north-western Poland. Japanese of Journal of  Veterinary Research 66(3): 203-208. IF:0,688
 • Łanocha-Arendarczyk N., Baranowska-Bosiacka I., Kot K., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Kabat-Koperska J., Kosik-Bogacka D. (2018): Biochemical profile, liver and kidney selenium (Se) status during acanthamoebiasis in a mouse model. Folia Biologica (Kraków) 66: 33-40. IF: 0,581
 • Kosik-Bogacka D., Lanocha-Arendarczyk N., Kot K., Malinowski W., Szymański S., Sipak-Szmigiel O., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,  Podlasińska J., Tomska N., Ciosek Ż (2018):  Concentrations of mercury (Hg) and selenium (Se) in afterbirth and their relations with various factors. Environ Geochem Health:  40:1683-1695.  IF:2,616
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2018): A comparison of selenium concentration in selected organs wild boar (Sus scrofa) from industrialized and non-industrialized regions of Poland.  Environ Sci Pollut Res . 25: 6079-6084.  IF: 2,741
 • Kosik-Bogacka D., Lanocha-Arendarczyk N., Kot K., Ciosek Ż., Zietek P., Karaczun M., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasinska J., Kalisińska E., Pyzia J. (2017):  Effects of biological factors and health condition on mercury and selenium concentrations in the cartilage, meniscus and anterior cruciate ligament. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 44, 201-208.  IF:3,225
 • Kalisińska E., Łanocha-Arendarczyk N.,  Kosik-Bogacka D., Budis H., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Podlasińska J., Cieslik L.,  Popiolek M., Pirog A., Jedrzejewska E. (2017): Muscle mercury and selenium in fishes and semiaquatic mammals from a selenium-deficient area. Ecotoxicology and Environmental Safety 136, 24-30.  IF:3,743
 • Tomza-Marciniak A.,  Marciniak A.,Pilarczyk B., Molenda M, (2016): Selenium bioaccumulation in eutrophic lake – Dąbie Małe Lake, Poland. Water and Environment Journal.  30, 284-289. IF: 1,063
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska A., Marciniak A. (2016): Wild boars (Sus scrofa) as bioindicators of environmental levels of selenium in Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 19(4): 793-800. IF: 0,697
 • Bąkowska M. , Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.,  Udała J., Pilarczyk R. (2016): The bioaccumulation of lead in the organs of roe deer (Capreolus capreolus L.), red deer (Cervus elaphus L.), and wild boar (Sus scrofa L.) from Poland. Environ Sci Pollut Res 23:14373–14382.  IF:2,741
 • Pilarczyk B., Szewczuk M., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Dobrzański Z., Bąkowska M. 2016. Effect of supplementing selenized yeast to ewes from an organic farm on serum selenium concentration in lambs. J. Elem. 21(4): , DOI: 10.5601/jelem.2015.20.4.1025. IF:0,641
 • Nowakowska E., Pilarczyk R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2015):The Differences in the Level of Selenium in the Organs of Red Deer (Cervus elaphus) from Various Regions of Poland. Int. J. Environ. Res., 9(4): 1287-1292.  IF:0,992
 • Jankowiak D., Pilarczyk R., Drozd R., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Wysocka G., Rząd I., Drozd A., Kuba J. (2015): Activity of antioxidant enzymes in the liver of wild boars (Sus scrofa) from a selenium-deficient area depending on sex, age, and season of the year. Turk J Biol 39: 129-138. IF:1,183
 • Drozd R., Pilarczyk R., Pilarczyk B., Drozd A., Tomza-Marciniak A., Bombik T., Bąkowska M., Bombik E., Jankowiak D., Wasak A. (2015): Activity of Selected Antioxidant Enzymes, Selenium Content and Fatty Acid Composition in the Liver of the Brown Hare ( Lepus europaeus L.) in Relation to the Season of the Year. Biol Trace Elem Res. 168:421 – 428. IF:1,798
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Udała J., Kuba J. (2015): The prevalence and control of gastrointestinal nematodes in farmed fallow deer (Dama dama L.).  VETERINARSKI ARHIV 85 (4), 415-423. IF: 0,321
 • Lanocha-Arendarczyk N., Izabela Kosik-Bogacka D., Prokopowicz A., Kalisinska E., Sokolowski S., Karaczun M., Zietek P., Podlasinska J., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Baranowska-Bosiacka I., Gutowska I., Safranow K., Chlubek D. (2015): The Effect of Risk Factors on the Levels of Chemical Elements in the Tibial Plateau of Patients with Osteoarthritis following Knee Surgery. BioMed Research International, vol. 2015, Article ID 650282, 10 pages, 2015. doi:10.1155/2015/650282. IF: 2,134
 • Kuba J., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Tarasewicz N., Pilarczyk R.,  Ligocki M. (2015): Comparison of DDT and its metabolites concentrations in cow milk from agricultural and industrial areas. Journal of Environmental Science and Health, Part B (2015) 50, 1 – 7. IF:1,247
 • Pilarczyk B., Pilecka-Rapacz M., Tomza-Marciniak A., Domagała J., Bąkowska M, Pilarczyk R. (2015) Selenium content in European smelt (Osmerus eperlanus eperlanus L.) in Pomerania Bay, Gdansk Bay and Curonian Lagoon. J. Elem., 20 (4): 957-964. IF:0,719
 • Tomza-Marciniak A., Marciniak A., Pilarczyk B., Prokulewicz A., Bąkowska M. (2014): Interspecies comparison of chlorinated contaminant concentrations and profiles in wild terrestrial mammals from Northwest Poland. Arch Environ Contam Toxicol 66: 491-503   IF:1,895
 • Nowakowska E., Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M. (2014): Selenium content in selected organs of roe deer (Capreolus capreolus) as a criterion to evaluate environmental abundance of this element in Poland. Int. J. Environ. Res., 8(3): 569-576. IF:1,100
 • Prokulewicz A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A. (2014): Evaluation of the Efficacy of Dectomax in the Control of Strongyle (Strongylidae, Cyathostominae) Infestation in Horses. Israel Journal of Veterinary Medicine  69 (2), 82-86. IF:0,350
 • Pilarczyk B. Tomza-Marciniak A., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Gączarzewicz D., Smugała J., Udała J., Tylkowska A., Kuba J., Cieśla A. (2014): Serum selenium concentration and glutathione peroxidase activity and selenium content in testes of Polish Konik horses from selenium- deficient area in North-Western Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences 17 (1), 165-167. IF:0,604
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Stankiewicz T., Błaszczyk B., Kuba J.  (2014): The effect of chitosan on the concentration of 17β-estradiol and free triiodothyronine in mice exposed to polychlorinated biphenyls (PCBs), Journal of Environmental Science and Health, Part A: Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 49:4, 376-382.IF:1,164
 • Kalisińska E., Górecki J., Okońska A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Budis H., Łanocha N., Kosik-Bogacka D.,  Kavetska K., Macherzyńska M., Golas J. (2014): Mercury and selenium in  the muscle of piscivorous common mergansers (Mergus merganser) from a selenium-deficient European country. Ecotoxicology and Environmental Safety (101) 107-115. IF:3,225
 • Tomza-Marciniak A., 2013: Organochlorine compounds in wild boar from an area containing an old landfill of obsolete pesticides. Fresenius Environmental Bulletin 22, 8A, 2415-2422. IF:0,641
 • Kalisińska E., Górecki J., Okońska A., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Budis H., Łanocha N., Kosik-Bogacka D.,  Kavetska K., Macherzyńska M., Golas J. (2013): Hepatic and nephric mercury and selenium concentrations in common mergansers Mergus merganser from Baltic region, Europe. Environmental Toxicology and Chemistry (33), 2, 421-430.  IF:2,762
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kuba J., Mituniewicz-Małek A., Dmytrów I., Stankiewicz T. , Udała J. (2013): Selengehalt im Fleisch und in ausgewählten Organen von Ziegenlämmern sowie in der Ziegenmilch und ihren Produkten aus dem Gebiet Westpommern. Züchtungskunde, 85 (6) S. 451–461. IF: 0,411
 • Tomza-Marciniak A. , Marciniak A., Pilarczyk B., Drozd R., Ligocki M., Prokulewicz A. (2014): Wild boar (Sus scrofa) as a bioindicator of organochlorine compound contamination in terrestrial ecosystems of West Pomerania Province, NW Poland. Environmental Monitoring and Assessment 186, 229-238. IF:1,592
 • Pilarczyk R., Wójcik J., Czerniak P., Sablik P., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A. (2013): Concentrations of toxic heavy metals and trace elements in raw milk of Simmental and Holstein-Friesian cows from organic farm. Environmental Monitoring and Assessment DOI 10.1007/s10661-013-3180-9. IF:1,679
 • Pilarczyk B., Seremak B., Tomza-Marciniak A., Lasota B., Jakubczak A., Felska-Błaszczyk L., Dziadosz M., Kuba J. (2013): Selengehalt im Blutserum von karnivoren Pelztieren (Marderhund, Nerz, Fuchs) in der Farmhaltung. Züchtungskunde, 85, (3) 236–242. IF: 0,411
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Bąkowska M., Gaik M., Wilk M., Kuba J. (2013): Relationship between serum Se concentration in dogs and incidence of some disease conditions. Cent. Eur. J. Biol. 8 (6), 527-533. IF: 0,818
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Vovk S., Krużel B., Tomza A., 2007: Selengehalte im Blutserum von Kühen, Schafen und Schweinen in der Westukraine und Westpommern. Tierärztl. Umschau 62: 123-126. IF: 0,216 
 • Tomza A., Witczak A., Ciereszko W., 2006: Uptake of polychlorinated biphenyl congeners in freshwater mussels Anodonta complanata from the lower Odra River. Polish J.of Environ. Stud. 15(4): 603-608. IF: 0,352 
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Dobrzański Z., Szewczuk M., Stankiewicz T., Gączarzewicz D., Lachowski W., 2013: The effect of selenized yeast supplementation on some performance parameters in sheep. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 37, 61-67.  IF: 0,221
 • Wieczorek-Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., 2012: Roe and red deer as bioindicators of heavy metals contamination in north-western Poland. Chemistry and Ecology (WWW)IF: 1,069 
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Kavetska K., Rząd I., Hendzel D., Marciniak A., 2012: Selenium status in sea ducks (Melanitta fusca, Melanitta nigra and Clangula hyemalis) wintering on the southern Baltic coast, Poland. Marine Biology Research 8(10): 1019-1025. IF: 0,962 
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Ligocki M., Gaik M., 2012: Lead, cadmium and other metals in serum of pet dogs from an urban area of NW Poland. Biol Trace Elem Res.(149): 345–351. IF: 1,307 
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Tylkowska A., Marciniak A., Ligocki M., Udała J., 2012: Polychlorinated biphenyl (PCBs) residues in suburban red foxes (Vulpes vulpes) from West Pomerania region (Poland) – preliminary study. Polish Journal of Environmental Studies 24(1): 193-199. IF: 0,462 
 • Pilarczyk B., Jankowiak D., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Sablik P., Drozd R., Tylkowska A., Skólmowska M., 2012: Selenium Concentration and Glutathione Peroxidase (GSH-Px) Activity in Serum of Cows at Different Stages of Lactation. Biol Trace Elem Res(147): 91-96. IF: 1,307 
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kowieska A., Wójcik J., Sablik P., Tylkowska A., Hendzel D., 2011: Selenkonzentration im Blutserum und in der Milch von Kuhen aus einem okologischen Betrieb und aus konventionellen Betrieben in einem Selenmangelgebiet. Tierarztliche Umschau 66(6): 248-252. IF: 0,273 
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Hendzel D., Bąkowska M., Stankiewicz T., 2011: Evaluation of selenium status and its distribution in organs of free living foxes (Vulpes vulpes) from an Se deficient area. Polish Journal of Veterinary Sciences 14(3): , 453-457. IF: 0,565 
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Witczak A., Hendzel D., 2011: Polychlorinated biphenyl (PCB) residues in European roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) from north-western Poland. Chemistry and Ecology 27(6): 493-501. IF: 0,615 
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Hendzel D., Bąkowska M., Stankiewicz T., 2011: Evaluation of selenium status and its distribution in organs of free living foxes (Vulpes vulpes) from an Se deficient area. Polish Journal of Veterinary Sciences 14(3): 453-457. (WWW)IF: 0,507 
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Kavetska K., Rząd I., Binerowska B., Tylkowska A., ., 2011: Nachweise von gastrointestinalen Nematoden und von Paramphistomum cervi bei nach Polen importierten Kühen aus Deutschland, Frankreich und Tschechien. Tierärztl. Umschau 66: 387 - 390. IF: 0,273 
 • Pilarczyk B., Majewska D., Tomza-Marciniak A., Tylkowska A., Ligocki M., Rząd I., Majewski J., 2011: Beurteilung der Selenkonzentration bei Straußen in Polen. Tierärztl. Umschau 66(11): 461-466. IF: 0,273 
 • Seremak B., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Jakubczak A., Dziadosz M., Pławski K., Hendzel D., 2011: Assessment of selenium concentration in selected organs of farmer raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides. Ann. Anim. Sci. 11(4): 519–527. IF: 0,389 
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., Marciniak A., Hendzel D., 2011: Relationship Between Selenium and Selected Heavy Metals Concentration in Serum of Cattle from a Non-Polluted Area. Biol Trace Elem Res. 144: 517–524. IF: 1,923 
 • Pilarczyk B., Drozd R., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Jankowiak D., Hendzel D., Kuba J., Kowalska J., 2011: Glutathione Peroxidase (GSHPx) Activity in the Liver of Red Deer in Relation to Hepatic Selenium Concentrations, Sex, Body Weight and Season of the Year. Biological Trace Element Research 144(1): 560-569. IF: 1,923 
 • Pilarczyk B., Pilarczyk R., Binerowska B., Hendzel D., Tomza-Marciniak A., Kavetska K., ., 2011: Prevalence of Eimeria Protozoa in cows imported to Poland from the Czech Republic, France, Germany. A preliminary study. Bulletin of the Veterinary Institute In Pulawy 55: 203-206. IF: 0,414 
 • Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Bąkowska M., Pilarczyk R., Wójcik J., 2011: Heavy Metals and Other Elements in Serum of Cattle from Organic and Conventional Farms. Biological Trace Element Research(143): 863–870. IF: 1,923 
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Hendzel D., Błaszczyk B., Bąkowska M., 2011: Tissue Distribution of Selenium and Effect of Season and Age on Selenium Content in Roe Deer from Northwestern Poland. Biological Trace Element Research 140(3): 299–307. IF: 1,923 
 • Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Mituniewicz-Małek A., Wieczorek M., Pilarczyk R., Wójcik J., Balicka-Ramisz A., Bąkowska M., Dmytrów I., 2010: Selenium content in selected products of animal origin and estimation of the degree of cover daily Se requirement in Poland. International Journal of Food Science and Technology 45: 186–191. IF: 1,223 
 • Pilarczyk B., Hendzel D., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Błaszczyk B., Dąbrowska-Wieczorek M., Bąkowska M., Adamowicz E., Bujak T., 2010: Liver and kidney concentrations of selenium in wild boars (Sus scrofa) from northwestern Poland. European Journal of Wildlife Research 55(5): 797-802. IF: 1,220 
 • Pilarczyk B., Smugała M., Binerowska B., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Tylkowska A., 2010: Prevalence of intestinal parasites of Polish Konik horses – comparison between domestic horses and imported from the Netherlands. Bull Vet Inst Pulawy 54: 171-174. IF: 0,321 
 • Tomza-Marciniak A., Witczak A., 2010: Distribution of endocrine-disrupting pesticides in water and fish from the Oder River, Poland. Acta Ichthyol. Piscat. 40(1): 1-9. (WWW)IF: 0,490 
 • Witczak A., Tomza-Marciniak A., 2010: The health risk assessment of organochlorine pesticides in smoked fish products available in Szczecin, Poland. J. Environ. Sci. Health, Part B 45(7): 658-665. IF: 1,097 
 • Pilarczyk B., Kołodziejczyk L., Zajączkowska K., Kuźna-Grygiel W., Balicka-Ramisz A., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., 2009: Prevalence of Eimeria and Cryptosporidium sp. protozoa in Polish cows and in cows imported from the Netherlands as in-calf heifers. Bull Vet Inst Pulawy 53(4): 637-640. IF: 0,218 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Pilarczyk R., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., 2009: Selenium concentration in liver and kidney of free living animals (roe and red deer) from West Pomerania (Poland). Eur J Wildl Res 55(279-283) IF: 1,136 
 • Tomza-Marciniak A., Witczak A., 2009: Bioaccumulation of DDT and Its Metabolites in the Międzyodrze Ecosystem, Poland. Polish J. of Environ. Stud. 18(3): 467-474. IF: 0,963 
 • Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A., Ramisz A., Adamowicz E., Bujak T., Tomza-Marciniak A., Bąkowska M., Wieczorek-Dąbrowska M., 2008: Selenium concentration in roe deer from the Western Pomerania, Poland. Bull Vet Inst Pulawy 52: 631-633. IF: 0,337 
 • Tomza-Marciniak A., Ciereszko W., 2008: Wpływ zawartości dioksynopodobnych kongenerów PCB w mięsie ryb pochodzących z Międzyodrza na stopień zagrożenia toksykologicznego konsumentów. Med.Weter. 64(2): 189-192. 
 • Tomza-Marciniak A., Balicka-Ramisz A., 2007: Bioakkumulation von non-ortho und mono-ortho polychloriert Biphenylen (PCB) im aquatischen Okosystem des Niederodertals. Tierarztl. Umschau 62(10): 568-577. IF: 0,216 
Rozdziały w książkach wydawanych w wydawnictwach zagranicznych 
 1. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Marciniak A., Udała J., Bąkowska M., Pilarczyk R. (2019): Cadmium, Cd. In: Mammals and birds as bioindicators of trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 483-532.
 2.   Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Marciniak A., Marciniak A., Bąkowska M., Udała J. (2019): Iodine, I. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 163-180.
 3. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk R., Marciniak A, Bąkowska M., Nowakowska E.  (2019): Selenium, Se. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 301-362.
 4. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Marciniak A, Pilarczyk R., Bąkowska M. (2019): Tin, Sn. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 693-708.
 5. Kosik-Bogacka D., Łanocha-Arendarczyk N., Kalisińska E., Kot K., Czernomysy-Furowicz D., Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A.  (2019): Iron, Fe. In: Mammals and birds as bioindicators of  trace element contaminations in terrestrial environments, an ecotoxicological assessment of the northern hemisphere (Ed. Kalisińska E.). Springer Nature Switzerland AG, pp. 181-212.  
 
 
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Polskie Towarzystwo Parazytologiczne 
 • Polskie Towarzystwo Magnezjologiczne

 

Dydaktyka
 • Higiena zwierząt i profilaktyka 
 • Profilaktyka chorób środowiskowych 
 • Diagnostyka laboratoryjna 
 • Parazytologia 
 • Skażenie środowiska (chemiczne, biologiczne, fizyczne) 
 • Biologiczne metody oceny stanu środowiska 
 • Metody in vitro i in vivo w ocenie toksyczności ksenobiotyków 
 • Skażenie środowiska a zdrowie człowieka 
 • Ekotoksykologia i analiza migracji substancji toksycznych w środowisku 
 • Rekultywacja terenów zanieczyszczonych 
 • Ochrona i rekultywacja gleb 
 • Ochrona środowiska 
 • Higiena środowiska 
 • Preparatyka prób środowiskowych

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Pełnomocnik Dziekana ds.Praktyk Studenckich 2014-
 • Pełnomocnik Dziekana ds.Praktyk Zagranicznych, 2005-2008; 2008-2011 
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009 
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej ds zaliczenia praktyki zawodowej i produkcyjno-organizacyjnej dla studentów kierunku zootechnika, 2007 
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej ds zaliczenia praktyki zawodowej dla studentów kierunku biologia i biotechnologia, 2008 i 2009 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Przygotowania Raportu do Akredytacji Kierunku Zootechnika, 2009-2010 
 • Opiekun studentów kierunku Biologia (studia stacjonarne), 2007-2012 
 • Opiekun studentów kierunku Biotechnologia (studia niestacjonarne, I-ego stopnia), 2010-2013

 

Odznaczenia i nagrody
 • Nagroda zespołowa II-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2008 roku 
 • Nagroda zespołowa I-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2009 roku 
 • Nagroda indywidualna II-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2011 roku
 • Nagroda zespołowa II-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2012 roku
 • Nagroda indywidualna III-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2013 roku
 • Nagroda zespołowa I-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2014 roku
 • Nagroda indywidualna II-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2015 roku
 • Nagroda zespołowa III-go stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w 2015 roku

 

Realizowane granty:
 • "Wpływ chitozanu na kumulację i eliminację polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz na wybrane biomarkery narażenia u myszy". Numer N N404 077540 Okres realizacji: 2011-2014. Kierownik: dr inż. Agnieszka Tomza-Marciniak
Organizator konferencji naukowych

 • Konferencja naukowa pt. "Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt". Szczecin 18 listopada, , 2011
 • II Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Ekologia człowieka" Szczecin 9-10 czerwca 2016 r.
 • Konferencja naukowa pt." Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie" Szczecin 2 czerwca 2017 r. 
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa pt."Szanse i zagrożenia w hodowli bydła mlecznego-rozród w stadzie" Szczecin 23 marca 2018 r.
 • Konferencja naukowa pt." Biotechnologia-problemy i wyzwania" Szczecin 8 czerwca 2018 r.
 • Konferencja naukowa pt." Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania zdrowia ludzi i zwierząt" Szczecin 23 października 2020 r.
 •  

 •