Mgr inż. Marta Juszczak

 

Przebieg pracy naukowej

 

  • Inżynier, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Pasożyty przewodu pokarmowego kóz i owiec w wybranym gospodarstwie Pomorza Zachodniego, 2015
  • Magister, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Ocena zawartości selenu w surowicy krów ras mlecznych i mięsnych z terenu Pomorza Zachodniego, 2016

 

 

Publikacje w czasopismach naukowych :

  •  Juszczak M., Uchwał P., Stępkowska P., Tomza-Marciniak A. (2017): The evaluation of efficacy of Valbazen (Pflizer) in the treatment of gastro-intestinal tract parasite invasions in beef cattle of West Pomerania.  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech.  336(43)3, 53–58