dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. ZUT

Kierownik Katedry - adiunkt

 

Przebieg pracy naukowej
 • Liceum Ogólnokształcące w Gryficach, profil sportowy, 1984-1988
 • Magister inżynier, AR Szczecin, Wydział Zootechniczny, promotor: prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak, „Badania nad metaboliczną modyfikacją czynności nerek” (praca zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową), 1994
 • Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki, AR Szczecin, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, promotor: Prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak, „Wybrane mechanizmy hormonalnej gospodarki wodno-elektrolitowej u krów w okresie okołoporodowym i u cieląt w okresie neonatalnym”, rozprawa doktorska i obrona pracy wyróżnione, 1998
 • Doktor hab., ZUT Szczecin, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Udział enzymu konwertującego w regulacji czynności nerek noworodków cieląt; 2009 
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych
 • Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików 
 • Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego 
 • Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki 
 • Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
 
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Francja, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)- Jouy en Josas, staż naukowy, 15.12-18.12 1998 
 • Francja, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Clermont-Ferrand staż naukowy, 26.07-06.08.2004 
 • Francja, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA),Clermont Ferrand, staż naukowy, 3.07-27.08 2005 
 • Francja, Institut National de la Recherche Agronomique (INRA),Clermont Ferrand, staż naukowy; 5.07-16.08 2006 
 • Francja INRA,Unite de Nutrition Humaine, Clermont Ferrand – Stypendium Rządu Francuskiego; 01-31. 07. 2007 
 • Francja, Universite Blaise Pascal – Clermont – Ferrand 2, pobyt studyjny- Sokrates/Erasmus;04-11.07. 2008 
 • Francja INRA,Unite de Nutrition Humaine, Clermont Ferrand – Stypendium Rządu Francuskiego.01.10-31.11.2008
Funkcje i działalność organizacyjna
 • Współorganizatorka trzech konferencji naukowych z cyklu „Fizjologia okresu okołoporodowego i postnatalnego zwierząt gospodarskich” 
 • Przedstawiciel Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, 2005 
 • Koordynator prac Zespołu ds.Promocji Wydziału Biotechnologii i Hodowli, 2004-2005 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds.Kształcenia, 2003-2005 
 • Członek Komisji egzaminacyjnej dla naboru studentów na I rok studiów na kierunek Biotechnologia, 2003-2004 
 • Prodziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ds.kształcenia, od 2005 
 • Członek Senatu Uczelni i Senackiej Komisji ds. nauki i współpracy z zagranicą, od 2005 
 • Członek Rady Wydziału, od 1999
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • KBN, nr 3PO6D 028 22 - Wpływ konwertazy angiotensyny i przedsionkowego peptydu natriuretycznego na pourodzeniową adaptację nerek cielat (2002-2004), główny wykonawca
Inne
 • Promotor 7 prac magisterskich 
 • Promotor 4 prac inżynierskich
Kursy i umiejętności
 • Kurs biologii molekularnej, Warsztaty laboratoryjne ART., Olsztyn -„Wykrywanie polimorfizmu DNA”, 24.06-27.06 1997 
 • Kurs biologii molekularnej,” Metody diagnostyczne oparte na analizie DNA”, technika PCR i jej zastosowania, Gdańsk, 10.06-14.06 1997 
 • Warsztaty dydaktyczne, "Stymulacja procesów fizjologicznych zwierząt jako metoda alternatywna w kształceniu akademickim", Poznań, 07.09-08.09 1998 
 • Staż w ramach Francuskiego Podyplomowego Studium Zarzadzania Przemysłowego, Les Chambres de Commerce et d,Industrie de Nantes, Francja, 5.07-23.07 1999 
 • Kurs językowy, Ecole des Mines Saint-Etienne, Francja, 01.04-15.04 2000 
 • Kurs techniki 2-D DIGE, Łódź, 18-20 wrzesień 2006 
 • Kurs szkoleniowy: „MALDI TOF MS & API MS, obsługa spektrometru masowego, technika przygotowania prób do analiz MS oraz wykorzystanie programu sterującego systemem” – BioTools”, Bruker Brema, Niemcy;10-13.12 2007 
Odznaczenia i nagrody
 • Medal „Amicus Scientaie et Veritatis” Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, 2000
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
 • Opiekun Studenckiego Naukowego Koła Fizjologii Zwierząt, 2000-2005 
Organizator konferencji naukowych
 • Współorganizatorka trzech konferencji naukowych z cyklu „Fizjologia okresu okołoporodowego i postnatalnego zwierząt gospodarskich”
Znajomość języków obcych
 • język francuski 
 • język rosyjski