dr inż. Agnieszka Herosimczyk

adiunkt

 

 

 

godziny konsultacji:

czwartek:   14.00 - 16.00

 

 

Przebieg pracy naukowej
 • Liceum Ogólnokształcące nr. 10 w Szczecinie, (profil ogólny z poszerzonym językiem angielskim), 1996-2000
 • Magister inżynier, AR Szczecin, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, promotor: dr inż. Małgorzata Ożgo, Proteomowa analiza ekspresji białek osocza po spożyciu tłuszczu, 2005
 • Doktor inżynier, ZUT w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, promotor: Prof. dr hab. Wiesław F. Skrzypczak, Zmiany proteomu osocza krwi cieląt w pierwszym tygodniu życia., 2010 
Dorobek naukowy
 • Skrypt - rozdział: Elektroforeza dwukierunkowa.[W :] Proteomika. Wybrane zagadnienia, pod red. Skrzypczak W.F. 
 • Prace oryginalne - 7 
 • Doniesienia i komunikaty naukowe - 7 
 • Prace przeglądowe oraz monografie - 8 
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Norwegia, Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU), Trondheim, Katedra Badań nad Nowotworami i Medycyny Molekularnej, staż naukowy, 01.10.– 16.10.2011 
 • Francja, Narodowy Instytut Badań Agronomicznych (INRA), staż naukowy, 15.01.-30.04.2005 
 • Francja, Narodowy Instytut Badań Agronomicznych (INRA), staż naukowy, 03.07.-27.08.2005 
 • Francja, Narodowy Instytut Badań Agronomicznych (INRA), staż naukowy; 05.07 - 05.10.2006 
Granty Komitetu Badań Naukowych
 • N N311 016239,tytuł projektu: „Wpływ nadmiaru węglowodanów w diecie na profil białkowy osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt w pierwszym miesiącu życia”,wykonawca grantu własnego , 08.2010 – 09.2013 
 • N N311 318836, tytuł projektu: „Zmiany proteomu osocza krwi cieląt w pierwszym tygodniu życia”,główny wykonawca grantu promotorskiego, 06.2009 – 03.2010 
Kursy i umiejętności
 • „Innowacyjność, ochrona własności intelektualnej, transfer technologii i pozyskiwanie funduszy na badania stosowane”, Dziwnówek , 15-16.09.2009 
 • „Praktyczne zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)”, Warszawa , 8-10.07.2009 
 • „Prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne”, Kołobrzeg , 24-25.06.2009 
 • „Analizy z wykorzystaniem spektrometru masowego typu MALDI-TOF”, Brema , 11-13.12.2007 
 • „Możliwości finansowania badań naukowych ze środków Unii Europejskiej w oparciu o dostępne programy badawcze”, Szczecin , 21.06.2007 
 • „Przedsiębiorczość – czyli jak założyć i zarządzać własną działalnością gospodarczą”, Kołobrzeg , 13-14.10.2009 
Odznaczenia i nagrody
 • Medal „Amicus Scientaie et Veritatis” Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego , 2011 
 • Wyróznienie za pracę nt. „Wpływ blokowania enzymu konwertującego na ilość wydalonego sodu z moczem u cieląt w pierwszym tygodniu życia” prezentowaną na XXXIV Sesji Kół Naukowych, 2004 
 • III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2005 
Wybrane publikacje
 • Kurpińska A., Klonowska A., Dratwa A., Stański Ł., Ciechanowicz A., Lepczyński A., Herosimczyk A., Michałek K., Ożgo M., Skrzypczak W. Zmiany metabolizmu mineralnego pierwiastek w okresie przejściowym. Monografia „Noworodek a środowisko”, Wr, 2011 
 • Ożgo M., Herosimczyk A., Ciechanowicz A., Stański Ł., Klonowska A., Kurpińska A., Skrzypczak W.F. Niedobory witamin A, D, E i K w aspekcie rozwoju pourodzeniowego cieląt. Monografia „Noworodek a środowisko”, Wrocław, 142-152., 2010 
 • Ciechanowicz A., Michałek K., Ożgo M., Dratwa-Chałupnik A., Kurpińska A., Klonowska A., Herosimczyk A., Lepczyński A., Niemcewicz M., Stański Ł., Skrzypczak W. Koncentracja wybranych frakcji białek oraz ich procentowy udział w białku całkowitym osocza krw, 2010 
 • Dratwa-Chałupnik A., Ożgo M., Herosimczyk A., Lepczyński A., Michałek K., Skrzypczak W. Renal regulation of potassium homeostasis in calves in the first week of life including the role of atrial natriuretic peptide. Folia Biol. (Kraków) 59:157-161., 2011 
 • Ożgo M., Skrzypczak W.F., Herosimczyk A., Mazur A. Proteomika a fizjologia i patofizjologia. Med. Weter., 63:1146-1150., 2007 
 • Ożgo M., Skrzypczak W.F., Herosimczyk A., Kowalska J. Changes of copper concentration in blood plasma of kids in neonatal period. The influence of sex and litter size. Acta Sci. Pol., 6:13-19., 2007 
 • Ożgo M., Skrzypczak W.F., Michałek K., Lepczyński A., Herosimczyk A., Dratwa A. Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej matki i noworodka. Monografia „Noworodek a środowisko”, Wrocław, 151-180., 2008 
 • Ożgo M., Skrzypczak W.F., Drzeżdżon D., Lepczyński A., Dratwa-Chałupnik A., Michałek K., Herosimczyk A. Urinary excration of low molecular weight proteins in goats during neonatal period. J. Physiol. Pharmacol.; 60 (Suppl. 3):119-125., 2009 
 • Herosimczyk A., Dejeans N., Sayd T., Ożgo M., Skrzypczak W.F., Mazur A. Plasma proteome analysis: 2D gels and chips. J. Physiol. Pharmacol.,(Supp7), 57: 81-93., 2006 
 • Skrzypczak W.F., Ożgo M., Lepczyński A., Herosimczyk A. Defining the blood plasma protein repertoire of seven day old dairy calves – a preliminary study. J. Physiol. Pharmacol.; 62:313-319., 2011 
 • Lepczyński A., Herosimczyk A., Dratwa-Chałupnik A., Ożgo M., Michałek K., Malinowski E., Skrzypczak W.F. Comparative study of selected blood biochemical components in milk or milk-replacer fed calves during the second week of life. Folia Biol. (Kraków), 2011 
 • Herosimczyk A., Lepczyński A., Dratwa-Chałupnik A., Kurpińska A., Klonowska A., Skrzypczak W.F. Age-related changes of selected blood biochemical indicators in dairy calves during their first week of life. Folia Biol. (Kraków) 2011; 59:25-30. 
 • Ciechanowicz A.K., Ożgo M., Herosimczyk A., Kurpińska A., Klonowska A., Lepczyński A., Stański Ł.R. Urinary proteomic strategies in biomarkers discovery of renal diseases. J. Pre-Clin. Clin. Res.,5:1-6., 2011 
 • Dratwa-Chałupnik A., Herosimczyk A., Lepczyński A., Skrzypczak W.F. Calves with diarrhea and a water-electrolyte balance. Med. Weter., 68:5-8., 2012 
 • Herosimczyk A., Lepczyński A., Ożgo M., Skrzypczak W.F. Effect of age and food intake on the selected blood plasma/serum proteins in calves during the early postnatal period. Med. Weter., 68:265-268., 2012 
Znajomość języków obcych
 • język angielski